IT Solution

ไอทีโซลูชั่นเเบบครบวงจรสำหรับองค์กร

ไอทีโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (EIT) ในภาพรวมมีบทบาทสำคัญในธุรกิจด้านการให้บริการรวบรวมและพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยบริษัทที่ให้บริการ EIT มุ่งเน้นให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด, เสนอ IT Total Solutions. โดยทั่วไป, มีลักษณะดังนี้ :

 1. การรวบรวมและพัฒนาระบบสารสนเทศ: การทำงานกับลูกค้าในการรวบรวมและพัฒนาระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการและวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
 2. คำปรึกษาและแก้ปัญหาทางเทคนิค: การให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ
 3. IT Total Solutions: การนำเสนอระบบและเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกให้กับลูกค้า, เพื่อให้ได้ความพึงพอใจและประสิทธิภาพทั้งหมดในด้าน IT
 4. Turnkey Solution: การให้บริการแบบใช้งานได้ทันทีที่เป็นระบบ (Turnkey Solution), ซึ่งหมายถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พร้อมใช้งานโดยทันที
 5. ผู้รับเหมางานทั้งหมดแบบครบวงจร: บริษัทเป็นผู้รับเหมางานทั้งหมดที่มีความรับผิดชอบตั้งแต่ต้นจนจบของโปรเจ็ค

ด้วยความเชี่ยวชาญในการนำเสนอ EIT และการรวบรวมผลิตภัณฑ์ทั้งระบบสารสนเทศ, บริษัทสามารถสร้างความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจอย่างครบวงจร

การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ (Enterprise Resource Planning: ERP)

การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ (Enterprise Resource Planning: ERP) เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลา ระบบ ERP ไม่เพียงเสริมสร้างการปรับปรุงตัวเองเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการทรานแซคชั่นหลักที่มีประสิทธิภาพ (Transaction Process) ที่เป็นไปตามความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่

IRCP ได้ร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรชั้นนำระดับโลกในการติดตั้งระบบ ERP ในภาคอุตสาหกรรมทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้เครื่องมือชั้นนำในการพัฒนาคอร์แอปพลิเคชัน นอกจากระบบ ERP ยังมีการพัฒนาระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM), ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management), และ E-business

ผู้ใช้จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบ ERP ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีความเชี่ยวชาญในการบริหารทรัพยากรองค์กรทั้งหมด ไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแต่ยังช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวตามสภาพการตลาดและนโยบายภายนอกที่เปลี่ยนแปลงได้ ทำให้องค์กรสามารถทำสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดในขณะนี้และเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต

การรวมแอปพลิเคชันขององค์กร (Enterprise Application Integration: EAI)

การรวมแอปพลิเคชันขององค์กร (Enterprise Application Integration: EAI) เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับบริษัทในยุคดิจิทัล เพื่อให้สามารถรวมระบบแอปพลิเคชันต่าง ๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถขยายขีดความสามารถได้

IRCP มีโซลูชั่นที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นสำหรับ EAI ที่สามารถครอบคลุมความต้องการของการรวมแอปพลิเคชันทั้งในองค์กรและระหว่างบริษัท, รวมถึงลูกค้าและคู่ค้า โดยการให้บริการที่ครอบคลุมทั้งหมดของกระบวนการ เริ่มต้นจากการประเมิน, สถาปัตยกรรม, การทดสอบ, การออกแบบ, การติดตั้ง, และการให้การสนับสนุน

บริการ EAI ของ IRCP มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอบริการที่ครอบคลุมทั้งหมดของกระบวนการ end-to-end ที่มีความสมบูรณ์ และให้การสนับสนุนด้านการบริการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการศึกษาเรียนรู้ระบบที่มีอยู่, การออกแบบและสร้างโครงสร้างสถาปัตยกรรมของโซลูชั่น, การพัฒนาโมดูลแบบเชิงวัตถุ, และการส่งมอบโซลูชั่นที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ในอนาคต

ด้วยบริการ EAI ของ IRCP, ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าการรวมแอปพลิเคชันขององค์กรจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ, แข็งแกร่ง, และสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

คลังข้อมูลและระบบธุรกิจอัจฉริยะ <Data Warehouse and Business Intelligence>

คลังข้อมูล (Data Warehouse) และระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) เป็นส่วนสำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง, รวดเร็ว, และเหมาะสมมีบทบาทสำคัญในการช่วยบริษัทในการตัดสินใจและการวางแผนธุรกิจของตน

 1. คลังข้อมูล (Data Warehouse): เป็นระบบที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ภายในองค์กร โดยที่ข้อมูลถูกนำมารวมและจัดเก็บในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ มีลักษณะเป็นโครงสร้างที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและทรงพลัง
 2. ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence): เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะที่เข้าใจง่าย และช่วยตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ มีฟังก์ชันการรายงาน, การวิเคราะห์, และการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญ ทำให้ผู้บริหารและบุคลากรทางธุรกิจสามารถตรวจสอบและตระหนักถึงสถานะปัจจุบันของธุรกิจได้โดยทันที
 3. ความสำคัญของ Business Intelligence ในการแข่งขัน: การใช้ Business Intelligence ช่วยลดความล่าช้าในการตัดสินใจ, เพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจ, และช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวตามเปลี่ยนแปลงในสภาพธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
 4. ความสำคัญของคลังข้อมูล: คลังข้อมูลที่เป็นระบบส่งเสริมให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง, สมบูรณ์, และทันสมัย เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ระบบ Business Intelligence ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

ด้วยความสอดคล้องระหว่างคลังข้อมูลและระบบธุรกิจอัจฉริยะ, องค์กรสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและปรับตัวตามเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ธุรกิจได้ดีขึ้นในยุคดิจิทัลและการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้น

การบริการดำเนินงาน <Implementation Service>

การบริการดำเนินงาน (Implementation Service) ของ IRCP มีความหลากหลายและเน้นที่การให้บริการที่เหนือกว่าโครงสร้างแบบองค์กรทั่วไป. ลูกค้ามีทางเลือกในการซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปหรือให้ IRCP ทำการพัฒนาโซลูชันที่กำหนดเองตามความต้องการของพวกเขา. นอกจากนี้, IRCP ยังมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการการพัฒนาและการปรับแต่งที่สามารถกำหนดเองได้

บริการดำเนินงานของ IRCP ประกอบด้วย :

 1. การบริหารจัดการแบบ End to End: การให้บริการที่ครอบคลุมทุกระดับของกระบวนการ, ตั้งแต่การวางแผน, การพัฒนา, การทดสอบ, จนถึงการยอมรับ
 2. การกำหนดเขตของโครงการและจัดการข้อมูลด้านตุ้นทุน: การวางแผนและจัดการทรัพยากรทุกรูปแบบเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพที่สูงสุด
 3. การพัฒนาแผนการดำเนินโครงการและการดำเนินงาน: การวางแผนและการทำงานตามแผนเพื่อรับผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
 4. การวิเคราะห์ความต่าง: การทำวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจและการจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
 5. การออกแบบและวิเคราะห์การผลิต: การพัฒนาแผนการผลิตที่เหมาะสมและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
 6. การแปลงนโยบาย: การปรับปรุงนโยบายและกระบวนการในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ
 7. การพัฒนาและออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้: การสร้างส่วนติดต่อที่ใช้งานได้สะดวกและเข้าใจได้สำหรับผู้ใช้
 8. การปรับแต่งแอปพลิเคชันแบบกำหนดเอง: การปรับแต่งและพัฒนาแอปพลิเคชันตามความต้องการของลูกค้า
 9. นโยบายการควบรวม: การสร้างนโยบายที่สามารถรวมระบบต่าง ๆ ได้.
 10. การทดสอบระบบและการยอมรับ: การทดสอบและตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบ
 11. การอบกรมให้ความรู้: การให้ความรู้และการอบกรมเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ระบบได้ตามเป้าหมาย

การพัฒนาโปรเเกรมประยุกต์ ที่กำหนดเอง <Custom Application Development>

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่กำหนดเอง (Custom Application Development) ของ IRCP เน้นให้บริการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในยุคที่ธุรกิจต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

IRCP มีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยลดความเสี่ยงและเพิ่มคุณภาพของผลลัพธ์ ด้วยทีมงานที่มีผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์, IRCP สามารถดำเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องความต้องการและการจัดการโครงการ

โดยใช้โมเดลการกระจายการพัฒนา, IRCP ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบโครงการ ทีมงานของ IRCP สามารถสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

IRCP สามารถรับประกันว่า :

 1. ลูกค้าสามารถลดต้นทุนได้ถึง 35% ด้วยประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของนักพัฒนา
 2. ลูกค้าสามารถประหยัดเวลาในการดำเนินการโครงการ
 3. คุณภาพของผลลัพธ์ที่สูง
 4. การบริหารจัดการแบบ End to End ที่เชี่ยวชาญ
 5. การบริการที่ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและเหนือกว่าคู่แข่ง

ด้วยความคุ้มค่าที่ IRCP มุ่งเน้นในการให้บริการ, ลูกค้าสามารถมั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทีต่างๆ

เราจะมาเเนะนำร้าน ร้านขายอุปกรณ์ไอทีที่ครบทุกสิ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอที นั่นก็คือ ร้าน Neoshop นั่นเอง เป็นร้านที่เน้นในเรื่องของอุปกรณ์ไอทีต่างๆ สำหรับใครที่สนใจ เมาส์ คีย์บอร์ด หูฟัง หรือ จอคอมพิวเตอร์ ทุกคนอาจจะรู้จักเเละนึกถึงเเบรนด์ต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ เเต่จะบอกว่าไม่ได้มีเเค่เเบรนด์เหล่านี้ ร้าน Neoshop เป็นร้านที่ขายราคาดีมากๆ ของเเถมเยอะอีกด้วย ในเรื่องของอุปกรณ์ไอทีต้องนึกถึง Neoshop เลย
สำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น จอคอมพิวเตอร์ , โน๊ตบุ๊ค , เมาส์ , หูฟัง , คีย์บอร์ด , ปริ้นเตอร์ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ สามารถเข้ามาเลือกซื้อ เเละ เลือกชม อีกทั้งเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่ neoshop เพราะ neoshop เข้าใจในความต้องการของเหล่าเกมเมอร์ทั้งหลายเป็นอย่างดี

หากใครกำลังมองหาจอคอมพิวเตอร์สำหรับทำงาน จอคอมเกมมิ่ง หรือ อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์อื่นๆ สามารถมาดูที่Neoshopได้เลย มีสินค้าคุณภาพมากมายให้เลือก มีการรับประกันสินค้าทุกชิ้นเลยน้า ที่ร้านมีบริการหลังการขายให้ด้วยนะ สินค้าที่ซื้อจากร้าน Neoshop ไป เช่น โน๊ตบุ๊ค ถ้าเครื่องชำรุด หรือ เกิดปัญหา ในขณะที่มีประกันเครื่องอยู่ Neoshop มีบริการซ่อมเครื่องให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะ ซื้อสินค้าจากร้านเรามีประกันทั้งทางร้าน เเละ ทางศูนย์ให้เลยนะ  เเถมยังมีใบกำกับภาษีให้อีกด้วยย><

ร้านNeoshop มีหน้าร้านด้วยนะ สำหรับใครที่อยากมาดูสินค้าของจริง สามารถเข้ามาดูได้ที่ร้าน Neoshop เลย อยู่ที่ โครงการโชตนามอล ถ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่ เข้ามาดูสินค้าที่สนใจได้เลยน้าา

ซื้อกับ Neoshop ได้สองช่องทาง

สำหรับใครที่ไม่สะดวกมาซื้อสินค้าหน้าร้าน ทางร้านยังมีการขายแบบออนไลน์อีกด้วย บอกเลยว่าสะดวกสุดๆ การซื้อสินค้าออนไลน์นั้นคุณสามารถสั่งซื้อได้ผ่านแพลตฟอร์มอย่าง Shopee , Lazada แน่นอนว่าสั่งซื้อกับแพลตฟอร์มออนไลน์คุณจะได้รับสินค้าโปรโมชั่นราคาพิเศษ เเละ ของเเถมอีกมากมาย และ หมดกังวลว่าสินค้าจะเกิดการชำรุดในช่วงที่ขนส่ง ถ้าหากเจอปัญหาสินค้าชำรุดจากขนส่ง คุณสามารถส่งคลิปหลักฐานเมื่อได้รับของ เพื่อยืนยันว่าสินค้าเกิดการชำรุดในช่วงที่ขนส่ง เเละ ทางร้านจะดำเนินการเเก้ไขปัญหาให้กับคุณทันที ไม่ต้องกังวลเลย

*** ใครที่สนใจในเรื่องของระบบไอทีนึกถึง บริษัท aaneotech ได้เลย เเต่สำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์เกมมิ่ง ต้อง Neoshop เลย ***