คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ระยะเวลาการรส่งเคลม?

ส่งเคลมตรงที่ศูนย์บริการ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์

ใช้เวลาการจัดส่งกี่วัน?

ระยะเวลา 1-3 วัน

ติดตามการสั่งซื้อที่ไหน?

สามารถสอบถามทางเพจได้

จำเป็นต้องมีไอดีการสั่งไม?

สามารถสอบถามทางเพจได้