Wireless Solution

Wireless Solution

Wireless Solution WIFI Solution

Wireless Solution ในองค์กรที่ใช้งานในระบบ WIFI ย่อมมีความต้องการที่จะใช้งานระบบที่มีความเสถียร จึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ WIFI ที่มีความปลอดภัยสูงและมีการควบคุมบริหารจัดการอุปกรณ์กระจายสัญญาณได้ดีสามารถแก้ไขปรับแต่งอุปกรณ์

กระจายสัญญาณได้พร้อมๆกัน นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับระบบในองค์กเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการได้ง่ายและมี

ประสิทธิภาพ

ในปัจจุบัน ระบบ Enterprise wifi มีอยู่ 3 ลักษณะที่ใช้งาน

1.Controller Box Appliance เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ควบคุม ระบบ Wireless ทั้งหมด เช่น การตั้งค่า Access Point ในระบบ,ชื่อ SSID,รหัสผ่าน,ช่องสัญญาณเป็นต้น Controller Box Appliance มีข้อดีเรื่องง่ายต่อการจัดการอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่มี

จำนวนมากและสามารถ Monitoring ระบบ Wireless ทั้งหมดได้แม่นยำและเป็นปัจจุบันทำให้ผู้ดูแลระบบใช้งานได้อย่าง

ง่ายดายและมีประสิทธิภาพ การใช้ Controller Box Appliance มักจะใช้ในองค์กรที่มีขนาดใหญ่มีจำนวน Access Point

จำนวนมาก

Wireless Solution

2.Mobility Master หรือ Controller less คือการทำตัว Access Point ให้เป็น Controller โดยใช้ Firmware ที่ติดมากับตัว Access Point ข้อดีของ Mode Mobility จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้า เพราะ Software Controller อยู่ในตัว Access Point

อยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องซื้อ Controller ที่เป็นแบบ Box Appliance เพิ่มแต่จะรองรับอุปกรณ์ที่จำนวนไม่มากนักและยังมีข้อดีอีกอย่างใน Mode Mobility ยังมีการทำ Master & Slave คือ หาเกิดเหตุ Access Point ตัวที่เป็น Master เกิด มีปัญหา ตัว Access Point ตัวที่ทำหน้าที่เป็น Slave จะเปลี่ยนตัวเป็น Controller แทน Master ที่เกิดปัญหา Mobility Master หรือ Controller less เหมาะกับโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลางร้านอาหาร ห้างร้านทั่วไปที่ใช้ Access Point จำนวนไม่เยอะมาก จะสามารถ ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยทีเดียว

3.Cloud Base Controller เป็นการควบคุมผ่านระบบ Cloud ข้อดีคือเราสามารถเข้าถึง Cloud ได้ทุกที่เพียงแค่เรามี internet ทำให้การบริหารจัดการนั้นสะดวกยิ่งขึ้น สามารถเพิ่มการใช้งานอุปกรณ์ ได้ง่ายๆเพียงแค่ กรอก Serial Number เข้าไปใน หน้า Web Management ที่ใช้จัดการอุปกรณ์นั้นๆ การใช้งาน รูปแบบ Cloud Base Controller เหมาะสำหรับ ธุรกิจ ที่มีหลายสาขา ร้านกาแฟ โรงงาน โรงแรม เป็นต้น Access Point ที่ ใช้ Cloud Base Controller จะมีหลายรุ่นที่รองรับ การทำงานแบบ Cloud Base Controller จำเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อให้ Web Management เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตลอดเวลา

อ้างอิง

https://www.techtalkthai.com/ruckus-unleashed-for-smb/

https://www.arubanetworks.com/products/wireless/gateways-and-controllers/7200-series/

https://www.commscope.com/product-type/enterprise-networking/wireless-access-points/indoor/r320/

https://www.cambiumnetworks.com/products/software/cnmaestro-essentials/

https://www.cambiumnetworks.com/products/wifi/cnpilot-e410-wifi-access-point/

https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/catalyst-9800-series-wireless-controllers/index.html

https://wtc.co.th/it-infrastructure/wireless-solution/

อ่านบทความเพิ่มเติมเรื่อง Sophos XGS Firewall ติดตาม Facebookpage ได้ที่ FB: A&A Neo Technology