APC UPS

apc ups ต่างกันยังไง? มีไว้เพื่ออะไร? มีกี่แบบ?

ups คืออะไร UPS ระบบจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่องซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จากการขาดไฟฟ้าหรือการแปลงแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ไม่เสถียร โดยมีหน้าที่จ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ในกรณีที่มีการขาดไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยให้อุปกรณ์ทำงานได้ต่อเนื่องโดยไม่มีสะดุด และป้องกันข้อมูลหรือการทำงานของอุปกรณ์ที่อาจเกิดความเสียหายในกรณีที่มีการขาดไฟฟ้าซึ่งไม่คาดคิดไว้ได้ ups มีกี่เเบบ Standby (Offline) UPS: ในสถานะปกติจะให้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานภายนอกโดยตรง และจะเปลี่ยนสู่การให้ไฟฟ้าจากระบบ UPS ในกรณีขาดไฟฟ้า Line-Interactive UPS: มีการปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าโดยตรงและใช้ระบบอินเวอร์เตอร์ (inverter) เพื่อป้องกันการขาดไฟฟ้าและปรับแต่งระดับแรงดันไฟฟ้า Online (Double Conversion) UPS: ในสถานะปกติจะใช้ไฟฟ้าจากระบบอินเวอร์เตอร์โดยตรง และในกรณีขาดไฟฟ้า จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ มีประสิทธิภาพในการกรองระดับแรงดันและควบคุมคุณภาพไฟฟ้าได้ดี

Read More