Virus scanning program

เเอนตี้ไวรัสตัวไหนดี ใช้งานง่าย ควรมีติดเครื่อง!

เเอนตี้ไวรัส คืออะไร มีกี่แบบ ? Antivirus (อีกชื่อหนึ่งคือ anti-malware) คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับและป้องกันไวรัส (viruses) และซอฟต์แวร์มัลเเวร์ (malware) ต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ไวรัสและมัลแวร์เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำความเสียหายแก่ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของผู้ใช้ โปรแกรม antivirus ทำหน้าที่การตรวจจับไวรัสโดยการวิเคราะห์รหัส (signature) ของไวรัสที่รู้จักและการตรวจสอบพฤติกรรมของโปรแกรมเพื่อตรวจจับมัลแวร์ที่ไม่ได้รับทราบล่วงหน้าด้วยระบบ signature นอกจากนี้, โปรแกรม antivirus บางตัวยังมีความสามารถในการป้องกันการเข้าถึงทรัพยากรหรือไฟล์ที่เป็นอันตรายโดยตรง, เช่นการป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ติดเชื้อหรือการบล็อกอีเมลล์ที่มีไฟล์แนบที่ติดเชื้อ การใช้โปรแกรม antivirus เป็นส่วนสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ  ควรทำการอัปเดตโปรแกรม

Read More