เครื่องฟอกอากาศ AA

เครื่องฟอกอากาศเชียงใหม่

มลพิษทางอากาศคืออะไร? มลพิษทางอากาศ คือ สารหรือองค์ประกอบที่ปนเปื้อนในอากาศและมีความอันตรายต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อม มลพิษทางอากาศส่วนใหญ่ประกอบด้วยละออง, กลิ่น, แก๊ส, หรือสารเคมีที่มีขนาดเล็กพอที่จะถูกหายใจเข้าไปในระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ ปัญหาของมลพิษทางอากาศ ปัญหาของมลพิษทางอากาศมีผลกระทบต่อสุขอนามัยของมนุษย์ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ต่อไปนี้คือปัญหาที่สำคัญที่มลพิษทางอากาศสามารถเกิดขึ้น : ผลกระทบต่อสุขภาพ: มลพิษทางอากาศสามารถทำให้เกิดปัญหาสุขภาพหลายประการ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ, ภาวะที่ปวดศีรษะ, ตาแดง, หรืออาการแพ้ การกระทบต่อสภาพแวดล้อม: มลพิษทางอากาศสามารถมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม, เช่น การทำลายชั้นโอโซน, การก่อให้เกิดกระบวนการทางธรรมชาติที่ผิดปกติ, และมีผลต่อความสมดุลทางนิเวศ การกระทบต่อเศรษฐกิจ: ปัญหามลพิษทางอากาศสามารถมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ, เช่น ความสูญเสียทางการแพทย์, ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษ,

Read More