Solution Wifi network

Solution Wifi network

Solution Wifi network ตอบสนองความต้องการ ของการใช้งานภายในองค์กร

Solution Wifi network เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ ความสะดวกจากการใช้งาน อีกทั้งง่ายต่อการบริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย (WLAN) ให้สามารถตอบสนองความต้องการ ของการใช้งานภายในองค์กร aaneotech เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ WiFi ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย ออกไปใช้งานในพื้นที่อื่นๆในองค์กร เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้งานที่มีจำนวนมาก และมีความปลอดภัยในเครือข่าย

ประโยชน์ ที่ได้รับ Wifi Network Solutions

  1. บริหารจัดการอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดายในที่เดียว
  2. มีการควบคุมการใช้งาน โดยการ Authentication
  3. มีการจัดการควบคุมการใช้ bandwidth ตามกลุ่มผู้ใช้งาน
  4. สามารถ แยกผู้ใช้งานทั่วไป และพนักงาน ออกจากกันคนละ Network
  5. สามารถ บริหารจัดการคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีสัญญาณ Wi-Fi ครอบคลุมและช่องสัญญาณไม่ทับซ้อนกัน

การออกแบบและติดตั้งระบบ

  1. ก่อนติดตั้ง จะมีการเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบและติดตั้ง ระบบตามความต้องการของลูกค้า และทำการ ออกแบบ Diagram Network และทำการนำเสนอทดลองให้ใช้งานต่อไป
  2. วางแผนงานการติดตั้ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับระบบของลูกค้าเดิม และวางแผนสำรอง หากเกิดเหตุขัดข้องที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น
  3. การติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์ตามจุดที่ทำการ Site survay และทำการตั้งค่าอุปกรณ์ตามข้อมูลที่ลูกค้าให้มา
  4. ทำการ Monitor and Tuning สัญญาณและทดสอบ เพื่อการใช้งานที่ เสถียรและดีที่สุด
  5. ทำการ เก็บ Log และ รายงานการใช้งาน ให้ลูกค้า ต่อไป

Product ที่สามารถใช้งานร่วมกับ Wifi Network Solutions นี้ได้แก่ Cisco, Aruba, Ruckus, D-ink

Diagram Network Solution Wifi network

 

ชื่อสินค้า: Wifi Network Solutions

สำหรับ: เชื่อมต่อ เครื่อข่ายแบบไร้สาย โดยมี Wireless Controller เป็นตัวควบคุม

การติดตั้ง:

– สำรวจพื้นที่จริงเพื่อออกแบบให้ตรงกับความต้องการ

– ติดตั้งและตั้งค่าที่จำเป็นให้กับอุปกรณ์

– ทดสอบและปรับแต่งสัญญาณ

– สำรองข้อมูลการตั้งค่าอุปกรณ์

งบประมาณ: สามารถติดต่อขอราคาได้ที่ Sale A&A Neo Technology เบอร์ 053-227-500