,

Logitech Tap 25m Strong Cable


ความยาวที่มากขึ้น

ความทนทานที่เชื่อถือได้ รวดเร็วและเข้ากันได้ สาย USB แบบทนทานจาก Logitech เดินสายข้ามห้องประชุม และพื้นที่เปิดเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB หรือฮัปที่จ่าย ไฟด้วยตนเองกับโฮสต์พีซีได้ด้วยความยาวที่มีให้เลือกทั้ง 10 และ 25 เมตร และด้วยการลดความจำ เป็นในการใช้ส่วน ต่อขยาย USB สาย USB แบบทนทานจาก Logitech จึงขจัด จุดล้มเหลวให้หมดไป ในขณะเดียวกันก็ลดต้นทุนและความ ยุ่งบากด้วย

ความทนทานที่เชื่อถือได้

สาย USB แบบทนทานจาก Logitech ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใช้ งานได้นาน ซึ่งแตกต่างจากสาย USB ทั่วไปที่อาจเสียหายหลัง การติดตั้ง ด้วยตัวเชื่อมต่อที่คล่องตัว แรงต้านแรงดึง 200 นิว ตัน ปริมาณแรงบีบอัด 1000 กก. นอกจากนี้สาย USB แบบ ทนทานจาก Logitech ยังเป็นสายที่ไม่ลามไฟและผ่านการ รับรอง ECA เพื่อการเดินสายกับผนัง เหนือเพดาน และภายใน ท่อร้อยสายไฟขนาด ¾ นิ้ว

รวดเร็วและเข้ากันได้

การเป็นไปตามข้อกำ หนด USB 3.2 Gen 2 ช่วยให้มั่นใจได้ ว่าเข้ากันได้แบบย้อนกลับกับอุปกรณ์และพอร์ต 2.0, 3.0, 3.1 และด้วยการเป็นสายเคเบิลแอ็กทิฟออปติคอล สาย USB แบบ ทนทานจาก Logitech จึงให้อัตราความเร็วสูงสุดที่ 10 Gbps สำ หรับอุปกรณ์ที่มีแหล่งจ่ายไฟของตัวเอง ได้แก่ Logitech Tap, Rally Camera และ MeetUp

฿24,000.00

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
สายเคเบิลแอ็กทิฟออปติคอลแบบ USB 3.2 Gen 2
USB Type A (ตัวผู้) กับ USB Type C (ตัวผู้)
อัตราความเร็ว: SuperSpeed USB 10Gbps
เสริมด้วยอารามิดเพื่อการติดตั้งเชิงพาณิชย์
แรงต้านแรงดึง: 200 นิวตัน
ปริมาณแรงบีบอัด: 1000 กก.
ขนาดที่เหมาะกับท่อร้อยสายไฟ: ¾ นิ้ว (19 มม.)

ขนาด
ขนาดที่มี
25 ม. (82 ฟุต)

หมายเลขชิ้นส่วนและ UPC
25 เมตร
หมายเลขชิ้นส่วน: 939-001802
UPC: 097855147103

ความเข้ากันได้
USB 2.0/3.0/3.1/3.2
Logitech Tap
Logitech MeetUp
Logitech Rally Camera
ฮัป USB 2.0/3.0/3.1/3.2 และอุปกรณ์ที่จ่ายไฟด้วยตนเองด้วย
แหล่งจ่ายไฟภายนอก
เข้ากันไม่ได้กับ Logitech BRIO และอุปกรณ์ USB ที่จ่ายไฟ
จากอุปกรณ์อื่น

ใบรับรอง
ไม่ลามไฟ
ปฏิบัติตามข้อกำหนด Eca / IEC 60332-1-2

การรับประกัน
แบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์

หมวดหมู่: ,