Network Devices AA

อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค คืออะไร เเละ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

Network คืออะไร

เริ่มจากการทำความเข้าใจคำว่า Network กันก่อน
คือกลุ่มของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ที่นำมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันสามารถติดต่อสื่อสาร หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ ตัวอย่าง Network หรือเครือข่ายที่เราคุ้นเคยกันได้แก่ เครือข่ายของโทรศัพท์ เครือข่ายดาวเทียม เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่าย Internet เป็นต้น

อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค มีอะไรบ้าง?

1.ฮับ

hub

เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานใน Layer 1 เป็นอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายๆ ตัวเข้าด้วยกันในละแวกเดียวของเครือข่าย ทำให้ข้อมูลสามารถถูกส่งไปมาระหว่างอุปกรณ์ได้ทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปที่ทุกๆ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ hub โดยไม่คำนึงถึงแพ็กเก็ตข้อมูล ทำให้เกิดปัญหา collision (การชนกันของข้อมูล) ในกรณีที่มีอุปกรณ์หลาย ๆ ตัวพยายามส่งข้อมูลพร้อม ๆ กัน

2.สวิตซ์

 

สวิตซ์

เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานใน Layer 2 เป็นอุปกรณ์เครือข่ายที่มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกเส้นทางในการส่งข้อมูล (forwarding) ตามที่จำเป็น เพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสารและลดปัญหา collision ในเครือข่าย มักถูกนำมาใช้ในเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ โดยทั่วไปมีการนำเข้าใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องในองค์กรหรือธุรกิจเพื่อการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วและปลอดภัย

3. เราท์เตอร์ (Router)

 

(Router)

 

เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานใน Layer 3 เป็นอุปกรณ์เครือข่ายที่มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกเส้นทางการส่งข้อมูล (Routing) ระหว่างเครือข่ายต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายภายใน ทำหน้าที่เป็นเสาทางที่ช่วยให้ข้อมูลเดินทางจากต้นทางไปยังปลายทางที่ถูกต้อง

4. เกตเวย์ (Gateway)

Gateway

 

เป็นอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อและแปลงข้อมูลระหว่างเครือข่ายหรือระบบที่แตกต่างกัน เป็นทางเข้าหรือประตูที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายที่ไม่เข้ากันหรือมีโปรโตคอลที่ต่างกัน มีบทบาทสำคัญในการประสานงานระหว่างระบบและเครือข่ายที่แตกต่างกัน, ช่วยให้ข้อมูลสามารถถูกส่งและรับได้ตรงกัน โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่ช่วยให้การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายที่หลากหลายได้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

5. โมเด็ม (Modem)

โมเด็ม

คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณอะนาล็อกหรือแปลงสัญญาณอะนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล เพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ที่ติดตั้งในโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายโทรศัพท์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีบทบาทสำคัญในอดีตเมื่อการสื่อสารแบบดิจิทัลทางโทรศัพท์เป็นสิ่งที่ไปทางหลัง ๆ มา โดยปกติแล้ว, ในปัจจุบัน, การใช้โมเด็มกับสายโค้งน้อยลงเนื่องจากมีการใช้เครือข่ายแบบบรอดแบนด์ (broadband) มากขึ้น

6. การ์ดแลน (LAN Card)

Lancard

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ กับเครือข่าย LAN (Local Area Network) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีขนาดในระดับท้องถิ่น เช่น ในบ้าน, ออฟิศ, หรืออื่น ๆ ที่มีระยะทางใกล้เคียง เป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ในเครือข่าย LAN, และเป็นที่นิยมในการเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่นทั่วไป

7. สื่อนำสัญญาณ (Tranmission Media)

เรียกอีกชื่อว่า สื่อการสื่อสาร (Communication Media) คือตัวกลางที่ใช้ในการส่งสัญญาณข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีหน้าที่พาสัญญาณจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในระบบเครือข่าย โดยสื่อนำสัญญาณสามารถแบ่งได้เป็นสื่อทางสาย (Guided Media) และสื่อทางลม (Unguided Media)

สื่อทางสาย (Guided Media)

1.1 สายทองแดง (Twisted Pair)

Twisted Pair

 • ลักษณะ: ประกอบด้วยสองเส้นทองแดงที่มีลวดสลับกัน
 • ใช้งาน: ใช้งานทั่วไปในเครือข่าย LAN และโทรศัพท์
 • ประสิทธิภาพ: มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลได้ต่ำถึงสูงตามประเภทของสาย

1.2 สายแบบคู่ตาย (Coaxial Cable)

Coaxial Cable

 • ลักษณะ: ประกอบด้วยลวดทองกลายเป็นรูปวงกลม, มีฉนวนกลางและเทปฉนวนภายนอก.
 • ใช้งาน: ใช้ในเครือข่ายทีวีเคเบิล, LAN, และระบบ CCTV.
 • ประสิทธิภาพ: สามารถรองรับการรับส่งข้อมูลที่ความเร็วสูง

1.3 สายใยแก้ว (Optical Fiber)

Optical Fiber

 

 • ลักษณะ: ประกอบด้วยใยแก้วที่สามารถส่งสัญญาณแสงได้
 • ใช้งาน: ใช้ในเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต, โทรศัพท์, และระบบสื่อสารที่ต้องการความเร็วสูง
 • ประสิทธิภาพ: มีประสิทธิภาพสูง, ต้านต่อการแทรกแซงได้ดี

สื่อทางลม (Unguided Media)

2.1 สื่อวิทยุ (Radio Waves)

 • ลักษณะ: ใช้คลื่นวิทยุในการสื่อสาร.
 • ใช้งาน: การสื่อสารไร้สาย, วิทยุ AM/FM, และการทำงานของอุปกรณ์ไร้สาย
 • ประสิทธิภาพ: มีความต้านทานต่อการทำลายต่อการแทรกแซงได้

2.2 สื่อไมโครเวฟ (Microwaves)

 • ลักษณะ: ใช้คลื่นไมโครเวฟในการสื่อสาร
 • ใช้งาน: การสื่อสารระยะไกล, ระบบสื่อสารทางจราจร, และการสื่อสารในละแวกเมือง
 • ประสิทธิภาพ: มีความต้านทานต่อการทำลาย, คลื่นไมโครเวฟสามารถส่งถึงระยะไกลได้

2.3 สื่ออินฟราเรด (Infrared)

 • ลักษณะ: ใช้คลื่นอินฟราเรดในการสื่อสาร
 • ใช้งาน: การส่งข้อมูลระยะสั้น, เครื่องตรวจสอบระยะ, และระบบรีโมท
 • ประสิทธิภาพ: มีความต้านทานต่อการทำลาย, ใช้งานในระยะสั้น

การเลือกใช้สื่อนำสัญญาณขึ้นอยู่กับลักษณะและความต้องการของระบบสื่อสาร โดยสื่อทางสายมักนิยมในการสื่อสารในระยะทางใกล้, ส่วนสื่อทางลมมักนิยมในการสื่อสารระยะไกลหรือในสภาพที่สามารถใช้สื่อทางสายได้ยาก

บริษัทไหนบ้างที่บริการด้านระบบไอที

บริษัทที่รับดูเเลระบบไอทีมีหลากหลายบริษัท เเต่บริษัทที่อยากนำเสนอ คือ บริษัท A&A Neo Tech เพราะบริษัทนี้มีการบริการ เเละ ผลงานที่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น

 • โซลูชันเครือข่ายองค์กร (Enterprise Network Solutions)
 • โซลูชั่นแอนติไวรัสปลายทาง (Antivirus Endpoint Solutions)
 • โซลูชั่นความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Solutions)
 • กล้องไอพีและกล้องวงจรปิด (IP camera & CCTV)
 • เครื่องสแกนบาร์โค้ด (Barcode scanner Solutions)
 • โซลูชันการสำรองความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Backup ฺBusiness Continuity Solution)
 • โซลูชั่นเซิร์ฟเวอร์และสตอเรจ (Server and Storage Solutions)
 • โซลูชันศูนย์ข้อมูล (Data Center Solutions)
 • โซลูชั่นจำลองคอมพิวเตอร์เสมือน (VMWare solutions)

บริษัทA&A Neo Tech ทำเกี่ยวกับอะไร?

เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับการวางระบบไอที ให้คำปรึกษา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับองค์กร โดยวิศวะกรมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี ตามมาตฐานสากล เเละให้ความปลอดภัยต่อระบบปิดช่องโหว่ระบบองค์กร ประเมินความเสี่ยงโดยผู้ชำนาญการ วางระบบ Network และ Firewall และติดตั้งระบบตามงบประมาณ อีกทั้งยังสามารถปรับเเต่งระบบองค์กรให้มีเสถียรภาพ ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยทีมงานมากประสบการณ์ ให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเองตลอดการใช้งานอีกด้วย บอกเลยว่าครบวงจรสุดๆ ใครที่จะติดตั้งระบบต้องนึกถึง aaneotech เลย

เคยสงสัยกันไหม aaneotech กับ Neoshop เป็นอะไรกัน?

บริษัท aaneotech เป็น บริษัทเครือเดียวกับทาง Neoshop ซึ่ง aaneotech ส่วนมากจะเน้นการขายส่งสินค้าให้กับบริษัทต่างๆ เน้นการดูเเลเกี่ยวกับระบบต่างๆ เเต่ Neoshop จะเน้นเรื่องของอุปกรณ์ไอทีต่างๆ ใครที่สนใจ เมาส์ คีย์บอร์ด หูฟัง หรือ จอคอมพิวเตอร์ ทุกคนอาจจะรู้จักเเละนึกถึงเเบรนด์ต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ เเต่จะบอกว่าไม่ได้มีเเค่เเบรนด์เหล่านี้ เรามีร้านมาเเนะนำ นั้นก็คือร้าน Neoshop นั้นเองง ในเรื่องของอุปกรณ์ไอทีต้องนึกถึง Neoshop เลย
สำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น จอคอมพิวเตอร์ , โน๊ตบุ๊ค , เมาส์ , หูฟัง , คีย์บอร์ด , ปริ้นเตอร์ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ สามารถเข้ามาเลือกซื้อ เเละ เลือกชม อีกทั้งเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่ neoshop เพราะ neoshop เข้าใจในความต้องการของเหล่าเกมเมอร์ทั้งหลายเป็นอย่างดี

หากใครกำลังมองหาจอคอมพิวเตอร์สำหรับทำงาน จอคอมเกมมิ่ง อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์อื่นๆ ที่Neoshopได้เลย มีสินค้าคุณภาพมากมายให้เลือก มีการรับประกันสินค้าทุกชิ้นเลยน้า ที่ร้านมีบริการหลังการขายให้ด้วยนะ สินค้าที่ซื้อจากร้าน Neoshop ไป เช่น โน๊ตบุ๊ค ถ้าเครื่องชำรุด หรือ เกิดปัญหา ในขณะที่มีประกันเครื่องอยู่ Neoshop มีบริการซ่อมเครื่องให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะ

ร้านNeoshop มีหน้าร้านด้วยนะ สำหรับใครที่อยากมาดูสินค้าของจริง สามารถเข้ามาดูได้ที่ร้าน Neoshop เลย อยู่ที่ โครงการโชตนามอล ถ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่ เข้ามาดูสินค้าที่สนใจได้เลยน้าา

ซื้อกับ Neoshop ได้สองช่องทาง

สำหรับใครที่ไม่สะดวกมาซื้อสินค้าหน้าร้าน ทางร้านยังมีการขายแบบออนไลน์อีกด้วย บอกเลยว่าสดวกสุดๆ การซื้อออนไลน์นั้นคุณสามารถสั่งซื้อได้ผ่านแพลตฟอร์มอย่าง Shopee , Lazada แน่นอนว่าสั่งซื้อกับแพลตฟอร์มออนไลน์คุณจะได้รับสินค้าโปรโมชั่นราคาพิเศษ เเละ ของเเถมอีกมากมาย และ คุณไม่ต้องกังวลว่าสินค้าจะเกิดการชำรุดในช่วงที่ขนส่ง ถ้าหากเจอปัญหาสินค้าชำรุดจากขนส่ง คุณสามารถส่งคลิปตอนได้รับของให้กับร้านNeoshop เพื่อยืนยันว่าสินค้าเกิดการชำรุดในช่วงที่ขนส่ง เเละ ทางร้านจะดำเนินการเเก้ไขปัญหาให้กับคุณทันที

*** ใครที่สนใจในเรื่องของระบบไอทีนึกถึง บริษัท aaneotech ได้เลย เเต่สำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์เกมมิ่ง ต้อง Neoshop เลย ***