IT Solution

it solution มีอะไรบ้าง มีข้อดียังไง มาดูกัน

IT Solution คืออะไร?

“IT solution” เป็นคำที่ใช้บ่อยเมื่อพูดถึงการให้คำแนะนำหรือแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือไอที ซึ่งมีหลายประเภทและหลายรูปแบบตามความต้องการและปัญหาที่ต้องการแก้ไข

นี่คือบางตัวอย่างของ IT solution ที่พบบ่อย :

 • ระบบบริหารจัดการองค์กร (Enterprise Resource Planning – ERP): ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์กรได้โดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงิน การผลิต การคลังสินค้า และฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ระบบจัดการลูกค้า (Customer Relationship Management – CRM): ช่วยในการติดตามและจัดการข้อมูลลูกค้า การติดต่อ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • ระบบบริหารจัดการโครงการ (Project Management): ช่วยในการวางแผน ติดตาม และบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ในองค์กร
 • ระบบควบคุมการเข้าถึง (Access Control Systems): ระบบที่ช่วยในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรต่าง ๆ ในระบบ เพื่อความปลอดภัย
 • ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management Systems – DBMS): ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล เพื่อให้การเข้าถึงและการใช้งานข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ระบบการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล (Business Intelligence – BI): ช่วยในการรวบรวม วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ
 • ระบบคลาวด์ (Cloud Computing): ทำให้สามารถเข้าถึงและใช้บริการทางไอทีผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ในเครื่องผู้ใช้
 • ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Security Solutions): รวมถึงระบบป้องกันไวรัส ระบบบัตรประจำตัว และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
 • การพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน (Application Development): การสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า
 • การให้บริการทางด้านคลาวด์ (Cloud Services): เช่น การให้บริการเก็บข้อมูล (Storage as a Service), การให้บริการคำนวณ (Compute as a Service), และบริการอื่น ๆ ที่ให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต

การเลือกใช้ IT solution จะขึ้นอยู่กับความต้องการและวัตถุประสงค์ของธุรกิจหรือองค์กรในแต่ละราย การปรับใช้เทคโนโลยีนี้อาจช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในสภาวะตลาดและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ข้อดีของ IT Solution

IT solution มีหลายข้อดีที่ทำให้ธุรกิจและองค์กรสามารถปรับปรุงการดำเนินงานและบริหารจัดการได้ดีขึ้น

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน: IT solution ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานโดยทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลดเวลาการดำเนินงานและเพิ่มความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
 • การบริหารจัดการทรัพยากร: ช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรวัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสับสนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
 • การเพิ่มความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูล: ระบบ IT ช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากการป้อนข้อมูลด้วยมนุษย์ และเพิ่มความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูล
 • การให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้น: ระบบ CRM (Customer Relationship Management) ช่วยในการจัดการข้อมูลลูกค้า ทำให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างเป็นองค์รวมและประสิทธิภาพ
 • การทำงานแบบเชื่อมต่อ (Connectivity): การใช้ IT solution ช่วยในการทำให้ข้อมูลและการทำงานของทรัพยากรต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น
 • ความปลอดภัยของข้อมูล: มีระบบที่ช่วยในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทำให้ข้อมูลที่สำคัญของธุรกิจไม่ถูกนำไปใช้โดยไม่ถูกต้องหรือถูกทำลาย
 • การเข้าถึงข้อมูลทุกที่ทุกเวลา: การนำเทคโนโลยีคลาวด์ (cloud technology) ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรที่จำเป็นได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้งานสามารถทำได้ทุกที่ในโลก
 • ประหยัดต้นทุน: การใช้ IT solution ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน และบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง: IT solution ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัวได้ง่ายเมื่อต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมธุรกิจและเทคโนโลยี
 • การทำงานแบบอัตโนมัติ: IT solution ช่วยในการทำงานแบบอัตโนมัติที่ทำให้ลดความพยายามและเพิ่มความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

การนำเอา IT solution ในธุรกิจและองค์กรช่วยให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในสาขาธุรกิจ

IT Solution ของบริษัท A&A Neo Technology

ปัจจุบันมีบริษัทธุรกิจด้านการให้บริการด้าน IT Solution แบบครบวงจรเกิดขึ้นมามากมาย รวมถึงบริษัท A&A Neo Technology  ซึ่งแทบทุกองค์กรธุรกิจรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐจำเป็นที่จะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ความรู้ความชำนาญด้านการวางระบบไอทีจากบริษัทผู้ให้บริการเหล่านี้ เพื่อให้องค์กรมีระบบไอทีที่มีประสิทธิภาพใช้งาน ตั้งแต่งานด้านการวางระบบ Server ระบบ Network บริการด้านเว็บไซต์โดเมนเนม บริการ Colocation ไปจนถึงบริการที่สอดคล้องกับการจัดเก็บข้อมูลยุคใหม่อย่าง Cloud Services ต่าง ๆ ซึ่งการจะเลือกบริษัทผู้ให้บริการรายไหนมาดูแลจัดการเรื่องนี้ให้ สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือ ลูกค้าจะต้องรู้ถึงมาตรฐานและข้อจำกัดในการให้บริการของบริษัทผู้ให้บริการนั้น ๆ

บริษัท A&A Neo Technology มีวิศวะกรชำนาญงานเฉพาะทางในทุก ๆ ด้านเกี่ยวกับงานไอที ไม่ว่าจะเป็น วางระบบไอที ให้คำปรึกษา ติดตั้ง เเละ ปรับปรุงระบบได้ทุกความต้องการครบวงจร ปรับแต่งระบบองค์กรให้มีเสถียรภาพ ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยทีมงานมากประสบการณ์ ให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเองตลอดการใช้งาน

IT Solution การบริการและผลงานของบริษัท A&A Neo Technology

 • โซลูชั่นเซิร์ฟเวอร์และสตอเรจ (Server and Storage Solutions)
 • โซลูชันเครือข่ายองค์กร (Enterprise Network Solutions)
 • เก็บข้อมูลระบบเครือข่าย (NAS Storage)
 • โซลูชันศูนย์ข้อมูล (Data Center Solutions)
 • โซลูชั่นแอนติไวรัสปลายทาง (Antivirus Endpoint Solutions)
 • เครื่องสแกนบาร์โค้ด (Barcode scanner Solutions)
 • โซลูชันการสำรองความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Backup ฺBusiness Continuity Solution)
 • โซลูชั่นความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Solutions)
 • ลิขสิทธิ์ไมโครซอฟท์ (Microsoft License Solutions)
 • โซลูชั่นจำลองคอมพิวเตอร์เสมือน (VMWare solutions)
 • โซลูชั่นไร้สายระดับองค์กร (Enterprise Wireless Solutions)

aaneotech กับ Neoshop เป็นอะไรกัน?

บริษัท aaneotech เป็น บริษัทเครือเดียวกับทาง Neoshop ซึ่ง aaneotech ส่วนมากจะเน้นการขายส่งสินค้าให้กับบริษัทต่างๆ เน้นการดูเเลเกี่ยวกับระบบต่างๆ เเต่ Neoshop จะเน้นเรื่องของอุปกรณ์ไอทีต่างๆ ใครที่สนใจ เมาส์ คีย์บอร์ด หูฟัง หรือ จอคอมพิวเตอร์ ทุกคนอาจจะรู้จักเเละนึกถึงเเบรนด์ต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ เเต่จะบอกว่าไม่ได้มีเเค่เเบรนด์เหล่านั้น เรามีร้านมาเเนะนำ นั้นก็คือร้าน Neoshop นั้นเองง ในเรื่องของอุปกรณ์ไอทีต้อง Neoshop เลย
สำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น จอคอมพิวเตอร์ , โน๊ตบุ๊ค , เมาส์ , หูฟัง , คีย์บอร์ด , ปริ้นเตอร์ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ สามารถเข้ามาเลือกซื้อ เเละ เลือกชมข้อมูลต่างๆ ได้ที่ neoshop เพราะ neoshop เข้าใจในความต้องการของเหล่าเกมเมอร์ทั้งหลายเป็นอย่างดี

หากใครกำลังมองหาจอคอมพิวเตอร์สำหรับทำงาน จอคอมเกมมิ่ง อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์อื่นๆ ที่Neoshopได้เลย มีสินค้าคุณภาพมากมายให้เลือก มีการรับประกันสินค้าทุกชิ้นเลยน้า ที่ร้านมีบริการหลังการขายให้ด้วยนะ สินค้าที่ซื้อจากร้าน Neoshop ไป เช่น โน๊ตบุ๊ค ถ้าเครื่องชำรุด หรือ เกิดปัญหา ในขณะที่มีประกันเครื่องอยู่ Neoshop มีบริการซ่อมเครื่องให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะ

ร้านNeoshop มีหน้าร้านด้วยนะ สำหรับใครที่อยากมาดูสินค้าของจริง สามารถเข้ามาดูได้ที่ร้าน Neoshop เลย อยู่ที่ โครงการโชตนามอล ถ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่ เข้ามาดูสินค้าที่สนใจได้เลยน้าา

ซื้อกับ Neoshop ได้สองช่องทาง

สำหรับใครที่ไม่สะดวกมาซื้อสินค้าหน้าร้าน ทางร้านยังมีการขายแบบออนไลน์อีกด้วย การซื้อออนไลน์นั้นคุณสามารถสั่งซื้อได้ผ่านแพลตฟอร์มอย่าง Shopee , Lazada แน่นอนว่าสั่งซื้อกับแพลตฟอร์มออนไลน์คุณจะได้รับสินค้าโปรโมชั่นราคาพิเศษ เเละ ของเเถมอีกด้วย และ คุณไม่ต้องกังวลว่าสินค้าจะเกิดการชำรุดในช่วงที่ขนส่ง ถ้าหากเจอปัญหาสินค้าชำรุดจากขนส่ง คุณสามารถส่งคลิปตอนได้รับของให้กับร้านNeoshop เพื่อยืนยันว่าสินค้าเกิดการชำรุดในช่วงที่ขนส่ง เเละ ทางร้านจะดำเนินการเเก้ไขปัญหาให้กับคุณทันที