IT Service A&A

บริการไอที ครบวงจรจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ มีอะไรบ้าง?

บริการไอที คืออะไร?

การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology, ICT) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในด้านเทคโนโลยีของลูกค้าหรือองค์กรต่าง ๆ ซึ่งสามารถรวมถึงหลายประเภทของบริการที่ทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเข้าและนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจหรือองค์กร เช่น

1.บริการด้านคอมพิวเตอร์ เเละ เครือข่าย

จัดหา เเละ ดูเเลเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อีกทั้งจะต้องสร้างเเละบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้เชื่อมค่อกับอินเทอร์เน็ตเเละ ระบบภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เเละ ความปลอดภัย

2.บริการด้านฐานข้อมูล (Database Services)

บริการการจัดฐานข้อมูล เเละ การเก็บรักษาข้อมูล รวมทั้ง ดูเเลข้อมูลในระบบฐานข้อมูลอีกด้วย

3.บริการด้านความปลอดภัย (Security Services)

การบริการความปลอดภัยของข้อมูลเเละระบบคอมพิวเตอร์ เช่น  การตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection) การจัดการความเสี่ยง  (Risk Management) และการป้องกันไวรัสและมัลแวร์

4.บริการด้านอินเทอร์เน็ต (Internet Services)

จัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานอิเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.บริการด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application Development Services)

เป็นการพัฒนาเเละปรับปรุงแอปพลิเคชั่น หรือ โปรเเกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ให้มีการตอบสนองกับความต้องการธุรกิจ

6.บริการด้านการสนับสนุนและบริการลูกค้า (Support and Customer Services)

บริการเเละสนับสนุน อีกทั้งยังต้องช่วยลูกค้าเเก้ปัญหาทางเทคนิค เเละ ให้คำเเนะนำการใช้งานให้เเก่ลูกค้า

7.บริการด้านซอฟต์แวร์

พัฒนาเเละดูเเลรักษาซอฟต์เเวร์ที่ใช้ในธุรกิจ เช่น  ระบบบริหารจัดการรายการ (ERP), ระบบบริหารจัดการลูกค้า (CRM), และซอฟต์แวร์ประยุกต์พิเศษ

บริการไอที ตัวอย่าง

 1. Help Desk Services:

  • มุ่งให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ชุมชนผู้ใช้ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์
  • เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการจ้างบริการจากภายนอก
 2. Infrastructure Support:

  • การจัดการโครงการ, สนับสนุนบริการ, และการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
  • รวมถึงการจัดการ, การปรับใช้, และการจัดซื้ออุปกรณ์
 3. Cybersecurity Solutions:

  • บริการรักษาความปลอดภัยตั้งแต่นโยบายไปจนถึงการจัดการช่องโหว่และการจัดการภัยคุกคาม
 4. Remote Support Services:

  • บริการที่รองรับการให้ความช่วยเหลือระยะไกลผ่านคอมพิวเตอร์, มักใช้ในการแก้ไขปัญหาและการสนับสนุนผู้ใช้
 5. Development Support Services:

  • บริการที่รองรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน, Infrastructure as Code (IaaC), และการปรับใช้งานทรัพยากรในคลาวด์สาธารณะ

IT Outsource คืออะไร?

การใช้บริการด้านไอที จากภายนอกองค์กรทุกประเภท เช่น การจ้างผู้ให้บริการจัดหาพนักงานไอทีแบบชั่วคราว เพื่อมาแก้ไขปัญหา งานสนับสนุนด้านไอที งานพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถเริ่มโครงการได้อย่างรวดเร็ว และควบคุมค่าใช้จ่ายได้ หากไม่พอใจสามารถขอเปลี่ยนคนได้

เหมาะกับงานเเบบไหน?

บริการ IT Outsource มักจะมาในลักษณะ Project ที่กำหนดเวลาชัดเจนเช่นโครงการระยะสั้น 3-6 เดือน สัญญาบริการรายปี หรือ โครงการระยะยาว ซึ่งเน้นงานระดับปฏิบัติการทั่วไป เช่น IT Call Center, IT Support, Helpdesk, System Admin, NOC & SOC เป็นต้น

 

บริการไอที ช่วยธุรกิจคุณได้ยังไง?

บริการ IT Services มีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงธุรกิจในหลายด้าน โดยทำให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเป็นไปได้ด้วยความเร็วและเฉพาะเจาะจงขึ้น การบริการไอทีช่วยปรับปรุงธุรกิจ เช่น

 1. เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจ:
  • การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการธุรกิจช่วยลดเวลาที่ใช้ในการดำเนินการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 2. การเพิ่มความสามารถในการตอบสนอง:
  • บริการ IT ช่วยในการสร้างระบบที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่:
  • การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่, ช่วยเสริมสร้างและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 4. ความปลอดภัยข้อมูล:
  • บริการ IT Security ช่วยให้ธุรกิจมีการป้องกันข้อมูลที่มีความมีค่าและสำคัญ, ลดความเสี่ยงจากการขโมยข้อมูลและการโจมตี
 5. การจัดการข้อมูล:
  • บริการ IT ช่วยในการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อน, ช่วยให้ธุรกิจทำในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 6. การปรับใช้ Cloud Computing:
  • บริการ IT ที่ให้บริการคลาวด์ (Cloud Services) ช่วยลดความยุ่งยากในการดูแลและดำเนินการสำหรับอินฟราสตรัคเจอริ่ง, และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ
 7. การสนับสนุนลูกค้า:
  • การให้บริการ IT Support ช่วยในการแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาเทคนิคต่าง ๆ แก่ลูกค้า, เพิ่มความพึงพอใจและความเชื่อมั่น
 8. การทำธุรกิจออนไลน์:
  • การให้บริการ IT ช่วยในการสร้างและบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์, ทำให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
 9. การจัดการระบบเครือข่าย:
  • การให้บริการ IT Networking ช่วยในการติดตั้ง, บริหารจัดการ, และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
 10. เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน:
  • การให้บริการ IT ช่วยในการทำให้การทำงานที่มีความยืดหยุ่น, ทำงานระหว่างที่อยู่นอกสถานที่ (remote work), และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

บริษัทไหนรับดูเเลระบบไอที

บริษัทที่รับดูเเลระบบไอทีมีหลากหลายบริษัท เเต่บริษัทที่อยากนำเสนอ คือ A&A Neo Tech เพราะบริษัทนี้มีการบริการ เเละ ผลงานที่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น

 • โซลูชันเครือข่ายองค์กร (Enterprise Network Solutions)
 • โซลูชั่นแอนติไวรัสปลายทาง (Antivirus Endpoint Solutions)
 • โซลูชั่นความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Solutions)
 • กล้องไอพีและกล้องวงจรปิด (IP camera & CCTV)
 • เครื่องสแกนบาร์โค้ด (Barcode scanner Solutions)
 • โซลูชันการสำรองความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Backup ฺBusiness Continuity Solution)
 • โซลูชั่นเซิร์ฟเวอร์และสตอเรจ (Server and Storage Solutions)
 • โซลูชันศูนย์ข้อมูล (Data Center Solutions)
 • โซลูชั่นจำลองคอมพิวเตอร์เสมือน (VMWare solutions)

บริษัทA&A Neo Tech ทำเกี่ยวกับอะไร?

เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับการวางระบบไอที ให้คำปรึกษา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับองค์กร (Infrastructure) โดยวิศวะกรมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี ตามมาตฐานสากล เเละให้ความปลอดภัยต่อระบบปิดช่องโหว่ระบบองค์กร ประเมินความเสี่ยงโดยผู้ชำนาญการ วางระบบ Network และ Firewall และติดตั้งระบบตามงบประมาณ อีกทั้งยังสามารถปรับเเต่งระบบองค์กรให้มีเสถียรภาพ ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยทีมงานมากประสบการณ์ ให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเองตลอดการใช้งานอีกด้วย บอกเลยว่าครบวงจรสุดๆ

ทำไมต้องใช้บริการ สินค้า ระบบไอที กับ A&A Neo Tech ?

เพราะ บริษัทนี้นอกจากจะมีผลงานที่มากมายเเล้ว ยังมีการบริการที่ครบถ้วนอีกด้วย อีกทั้งยังมีช่างผู้เชียวชาญเฉพาะทางด้านไอทีมาให้คำปรึกษาได้ทุกความต้องการครบวงจร เเละ ยังมีอีกหลากหลายข้อดีของการบริการของบริษัท A&A Neo Tech เช่น

บริการเป็นเลิศ —>เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคบริการด้วยทีมงานที่เป็นกันเอง ให้คำแนะนำฟรีอย่างละเอียดและชัดเจน ตั้งแต่ก่อนใช้บริการ ได้รับรางวัลการขาย หลายรางวัล และบริการระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 20 ปี

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง —> เอ แอนด์ เอ นีโอ เทค มีวิศวะกรชำนาญงานเฉพาะทางในทุก ๆ ด้านเกี่ยวกับงานไอที ให้คำปรึกษาได้ทุกความต้องการครบวงจร ปรับแต่ง ระบบสารสนเทศในองค์กร ให้มีประสทธิภาพตลอดการใช้งานของลูกค้าเรา

ราคามาตราฐาน —> เอ แอนด์ เอ นีโอ เทค เป็นพาร์ทเนอร์โดยตรงกับผู้ผลิต และ นำเข้าสินค้าไอทีหลายแบรนด์ จึงสามารถเสนอบริการได้ในราคาใกล้ทุน ด้วยความชำนาญงานการเสนอราคาทุกครั้งจะคำนวณผลประโยชน์ให้ลูกค้า

มั่นคง เชื่อถือได้ —> เอ แอนด์ เอ นีโอ เทค เปิดทำการมายาวนาน และ ได้เป็นที่ปรึกษาลูกค้าองค์กรมากมายที้งภาครัฐและเอกชน มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้ชั้นนำของประเทศ ให้บริการด้านเทคโนโลยีไอทีโซลูชั่น อย่างครบวงจรทั่วประเทศ

ครบจบที่เดียว —> เอ แอนด์ เอ นีโอ เทค มีสินค้าครบวงจรในด้านไอทีโซลูชั่น ทั้ง เครื่องเซิร์ฟเวอร์, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, โน๊ตบุ๊ค, กล้องวงจรปิด, ระบบเครือข่าย และสินค้าไอทีครอบคลุมทุกงานในองค์กร พร้อมวิศวกรเชี่ยวชาญทุกสาขางานไอที

พร้อมส่งเเละติดตั้ง —> เอ แอนด์ เอ นีโอ เทค มีการตรวจสอบสินค้า ในคลังสินค้าให้เพียงพอสำหรับคำสั่งซื้อเสมอ จึงสามารถบริการจัดส่งและติดตั้งได้ทันทีหลังการสั่งซื้อ พร้อมจัดส่งและติดตั้งโดยที่คุณ ไม่ต้องรอนาน

ลิขสิทธิ์เเท้ —>  เอ แอนด์ เอ นีโอ เทค ส่งมอบผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์แท้จากไมโครซอฟท์ ด้วยความคำนึงถึงความปลอดภัยและการใช้งานที่คุ้มค่าที่สุดของลูกค้าทุกองค์กร

ซื้อง่ายขายคล่อง —>  เอ แอนด์ เอ นีโอ เทค เตรียมระบบการรับชำระเงินหลายช่องทาง ทั้งการรับชำระด้วยเงินสด บัตรเครดิต โอนบัญชีธนาคาร และมีพนักงานบัญชีพิจารณาประเมินเครดิตหรือเทอมการชำระเงินสำหรับลูกค้าองค์กร

หลากหลาย —> เอ แอนด์ เอ นีโอ เทค มีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท และหลากหลายยี่ห้อเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ให้สามารถเลือกสรรได้ตามความต้องการทั้งจำนวนน้อยจนถึงมาก

เคยสงสัยกันไหม aaneotech กับ Neoshop เป็นอะไรกัน?

บริษัท aaneotech เป็น บริษัทเครือเดียวกับทาง Neoshop ซึ่ง aaneotech ส่วนมากจะเน้นการขายส่งสินค้าให้กับบริษัทต่างๆ เน้นการดูเเลเกี่ยวกับระบบต่างๆ เเต่ Neoshop จะเน้นเรื่องของอุปกรณ์ไอทีต่างๆ ใครที่สนใจ เมาส์ คีย์บอร์ด หูฟัง หรือ จอคอมพิวเตอร์ ทุกคนอาจจะรู้จักเเละนึกถึงเเบรนด์ต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ เเต่จะบอกว่าไม่ได้มีเเค่เเบรนด์เหล่านั้น เรามีร้านมาเเนะนำ นั้นก็คือร้าน Neoshop นั้นเองง ในเรื่องของอุปกรณ์ไอทีต้อง Neoshop เลย
สำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น จอคอมพิวเตอร์ , โน๊ตบุ๊ค , เมาส์ , หูฟัง , คีย์บอร์ด , ปริ้นเตอร์ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ สามารถเข้ามาเลือกซื้อ เเละ เลือกชม อีกทั้งเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่ neoshop เพราะ neoshop เข้าใจในความต้องการของเหล่าเกมเมอร์ทั้งหลายเป็นอย่างดี

หากใครกำลังมองหาจอคอมพิวเตอร์สำหรับทำงาน จอคอมเกมมิ่ง อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์อื่นๆ ที่Neoshopได้เลย มีสินค้าคุณภาพมากมายให้เลือก มีการรับประกันสินค้าทุกชิ้นเลยน้า ที่ร้านมีบริการหลังการขายให้ด้วยนะ สินค้าที่ซื้อจากร้าน Neoshop ไป เช่น โน๊ตบุ๊ค ถ้าเครื่องชำรุด หรือ เกิดปัญหา ในขณะที่มีประกันเครื่องอยู่ Neoshop มีบริการซ่อมเครื่องให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะ

ร้านNeoshop มีหน้าร้านด้วยนะ สำหรับใครที่อยากมาดูสินค้าของจริง สามารถเข้ามาดูได้ที่ร้าน Neoshop เลย อยู่ที่ โครงการโชตนามอล ถ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่ เข้ามาดูสินค้าที่สนใจได้เลยน้าา

ซื้อกับ Neoshop ได้สองช่องทาง

สำหรับใครที่ไม่สะดวกมาซื้อสินค้าหน้าร้าน ทางร้านยังมีการขายแบบออนไลน์อีกด้วย การซื้อออนไลน์นั้นคุณสามารถสั่งซื้อได้ผ่านแพลตฟอร์มอย่าง Shopee , Lazada แน่นอนว่าสั่งซื้อกับแพลตฟอร์มออนไลน์คุณจะได้รับสินค้าโปรโมชั่นราคาพิเศษ เเละ ของเเถมอีกด้วย และ คุณไม่ต้องกังวลว่าสินค้าจะเกิดการชำรุดในช่วงที่ขนส่ง ถ้าหากเจอปัญหาสินค้าชำรุดจากขนส่ง คุณสามารถส่งคลิปตอนได้รับของให้กับร้านNeoshop เพื่อยืนยันว่าสินค้าเกิดการชำรุดในช่วงที่ขนส่ง เเละ ทางร้านจะดำเนินการเเก้ไขปัญหาให้กับคุณทันที

*** ใครที่สนใจในเรื่องของระบบไอทีนึกถึง บริษัท aaneotech ได้เลย เเต่สำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์เกมมิ่ง ต้อง Neoshop เลย ***

หน้าร้านอยู่ที่ไหน?

บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี จำกัด 177 / 8 ถนน ช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
www.aaneotech.com

เปิดเวลาไหน?

 • Monday: 8.30 AM – 5 PM
 • Tuesday: 8.30 AM – 5 PM
 • Wednesday: 8.30 AM – 5 PM
 • Thursday: 8.30 AM – 5 PM
 • Friday: 8.30 AM – 5 PM
 • Saturday: 8.30 AM – 5 PM
 • Sunday Closed

คำถามที่พบบ่อย