INFRARED THERMOMETER  เครื่องวัดอุณหภูมิ ทำงานอย่างไร?

INFRARED THERMOMETER 

INFRARED THERMOMETER  ตัวตรวจจับรังสีอินฟราเรดทำหน้าที่รับรังสีอินฟราเรด ที่แผ่ออกจากวัตถุเป้าหมาย ผ่านเลนส์ของเครื่องมือวัด แล้วแปลงรังสีอินฟราเรดเหล่านี้ให้อยู่ในรูปของสัญญาณทางไฟฟ้า โดยรังสีอินฟาเรดที่ตัวตรวจจับรับไปนั้นประกอบด้วยรังสีที่วัตถุเป้าหมายแผ่ ออกมารวมกับรังสีที่แผ่จากวัตถุอื่นหรือจากสิ่งแวดล้อมสะท้อนออกจากผิวของ วัตถุเป้าหมาย จากนั้นวงจรอิเล็กทรอนิกส์จะทำหน้าที่แปลงข้อมูลที่รับมาจากตัวตรวจจับและนำ ไปแสดงที่ตัวแสดงผล

 

 

INFRARED THERMOMETER
เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
HIP K3

เป็นเครื่องตรวจวัดอุณภูมิหน้าผาก หรือฝ่ามือ ที่มีความถูกต้องในการวัดอุณหภูมิ (± 2 องศาเซลเซียส สำหรับการ ใช้งานในช่วงอุณหภูมิ 34 – 45 องศาเซลเซียส) โดยเครื่อง ตรวจวัดอุณหภูมินี้ มีจอแสดงผลแบบแสดงตัวเลขดิจิตัล โดยมีช่วงอุณหภูมิที่สามารถวัดได้ที่ 10 –  50 องศาเซลเซียส (เครื่องสามารถแสดงหน่วยอุณภูมิได้ทั้งองศาเซลเซียส และองศาฟาเรนไฮต์) มีความไวในการตรวจวัดอุณหภูมิที่ 0.5 วินาที สามารถแจ้งเตือนด้วยเสียง (เตือนนาน 10 วินาที) และไฟแฟลตแบบอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนด และมีระยะการวัดโดยผู้ใช้ยืนห่างจากจุดวัดประมาณ 5 – 10 เซนติเมตร หลักการทำงาน เบื้องต้น เมื่อไม่มีการใช้งานเครื่องจะปิดการทำงานเองโดยอัตโนมัติภายใน 5 วินาที  ตัวเครื่อง มีขนาดเล็ก (17 x 11.5 x 14 เซนติเมตร) น้ำหนักเบา (350 กรัม) และพกพาสะดวก  สามารถชาร์ตจ่ายไฟเข้าเครื่องผ่านสาย USB ที่มีกระแสไฟ DC ขนาด 4.2 – 5V อีกทั้งยังสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดาย เคลื่อนย้ายได้สะดวก เหมาะกับธุรกิจต่าง ทั้ง ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้า ออฟฟิศสำนักงาน ตลาด โรงงาน สถานที่ราชการ  สถานีขนส่ง  สนามบิน สถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น