EcoStruxure Micro Data Center (MDC) ทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก นวัตกรรมการจัดการห้องเซอร์เวอร์รูปแบบใหม่

EcoStruxure Micro Data Center (MDC) คือโครงสร้างหรือสถานที่ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลในขนาดเล็ก โดยมักจะมีการรวมอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย (Network Equipment) และเซิร์ฟเวอร์ (Servers) ต่าง ๆ รวมถึงระบบรักษาความเย็น (Cooling System) และระบบสำรองไฟฟ้า (Power Backup) ระบบแจ้งเตือนและเฝ้าระวัง (Monitoring System) ในพื้นที่ที่จำกัดขนาดเล็กกว่าเก็บ Datacenter ทั่วไปที่มีขนาดใหญ่มากๆ

Micro Datacenter มักถูกนำเสนอเป็นทางเลือกสำหรับองค์กรหรือธุรกิจที่ต้องการความยืดหยุ่นในการจัดการข้อมูลและแอปพลิเคชัน โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนมากในการสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น อาจเหมาะสำหรับการติดตั้งในสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด เช่น อาคารพาณิชย์หรือสำนักงานขนาดเล็ก หรือในสถานที่ที่ต้องการการประมวลผลข้อมูลใกล้กับแหล่งที่มาของข้อมูล เช่น โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ในเครือข่ายขนาดเล็ก ๆ แต่ต้องการการจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมากกว่าธรรมดา

การใช้ Micro Datacenter สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโครงสร้างและการทำความเย็นข้อมูล และยังช่วยให้การเข้าถึงและควบคุมข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่มีข้อจำกัดทางพื้นที่และทรัพยากรทางด้านอื่น ๆ ด้วย

Schneider Electric เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบสำรองไฟฟ้าและความเย็นสำหรับโครงสร้างเครือข่ายและโรงงาน และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น เครื่องเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เครือข่าย ในบางครั้งเครื่องมือเหล่านี้สามารถอยู่ในรูปแบบของ Micro Datacenter ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในสถานที่ที่มีขนาดจำกัดหรือที่ต้องการความยืดหยุ่นในการจัดการข้อมูลและพลังงาน

 

Micro Datacenter อาจประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่รวมอยู่ในพื้นที่เล็ก ๆ เช่น:

  • เซิร์ฟเวอร์ (Servers): อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลและบริการต่าง ๆ อาจมีรูปแบบแม่ข่ายเดียวหรือหลายแม่ข่าย (Blade Servers) ที่ถูกติดตั้งใน Micro Datacenter.
  • ระบบรักษาความเย็น (Cooling System): เครื่องทำความเย็นที่ออกแบบมาเพื่อรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการระเหยความร้อนเกินไป.
  • ระบบสำรองไฟฟ้า (Power Backup): ระบบสำรองพลังงานที่ออกแบบมาเพื่อให้ความเสถียรและป้องกันการขาดไฟฟ้าที่อาจกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์.
  • ระบบเครือข่าย (Networking): อุปกรณ์และการติดตั้งเครือข่ายที่เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้การสื่อสารและการเชื่อมต่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.
  • ระบบแจ้งเตือนและเฝ้าระวัง (Monitoring): การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับการทำงานต่างๆภายในตู้เช่น ตรวจจับอุณหภูมิ ความชื้น ระบบตรวจสอบน้ำหยด (Spot Water ) เป็นต้น โดยสามารถดูสถานะต่างๆได้ผ่าน Application บนมือถือหรือเว็บไชต์ได้

Micro Datacenter มีจุดเด่นในเรื่องของความยืดหยุ่นในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบได้อย่างง่ายดาย และมักจะเน้นการจัดการพลังงานและความเย็นเพื่อให้รองรับการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ขนาดเล็ก ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.apc.com/th/en/solutions/business-solutions/micro-data-centers/overview.jsp

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ www.aaneotech.com