เครื่องสำรองไฟ APC UPS โปรโมชั่น Midmonth May 65

หน้าฝนแล้ว มีเครื่องสำรองไฟ UPS หรือยัง? ไฟตก ไฟดับ ไฟกระชาก ไฟเกิน อาจจะทำให้อุปรกรณ์คอมพิวเตอร์ ไฟล์งาน เสียหายเกินคาด อาทิ Hard disk, Mainboard, Monitor หรือ คอมฯ ดับ Save ไม่ทัน เครื่องสำรองไฟ APC UPS Mid month online campaign on 15
Read More