APC Award

เอแอนด์เอนีโอเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมงาน APC President Club workshop 2022

ทางผู้บริหารของทางบริษัท A&A NeoTechnology ได้เข้าร่วมงาน APC President Club workshop 2022 

โดยในครั้งนี้ ทางคุณ สมศักดิ์ เตชพิพัฒนกุล และ คุณ อารยา อินตา ในนามบริษัทฯได้ขึ้นรับรางวัล 2020 APC Top Growth Upcountry UPS for Home & Business Applications , 2020 APC Best Performance Upcountry Ups for Home & Business Applications และรางวัล 2020 APC Top Growth Upcountry Data Center Solutions. เมื่อวันที่ วันที่ 6 มีนาคม 2022 ณ โรงแรม Amari Phuket

รางวัล 2020 APC Best Performance Upcountry Ups for Home & Business Applications

APC Award
รางวัล 2020 APC Top Growth Upcountry Data Center Solutions

รางวัล 2020 APC Top Growth Upcountry UPS for Home & Business Applications

รางวัล 2020 APC Top Growth Upcountry UPS for Home & Business Applications , 2020 APC Best Performance Upcountry Ups for Home & Business Applications และรางวัล 2020 APC Top Growth Upcountry Data Center Solutions

ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติของทางบริษัท เอแอนด์เอ นีโอเทคโนโลยี อย่างมากที่ได้รับรางวัลนี้ ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้านสารเทศแบบครบวงจร เราพร้อมและยินดีให้คำปรึกษาและซื้อขายอุปกรณ์ไอที มายาวนาน และสัญญาว่าจะมุ่งมั้นสร้างความประทับใจในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าตลอดไป