A&A ร่วมกับ Brother (Thailand) และ Max Hub จัดงานแนะนำสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์

A&A ร่วมกับ พันธมิตรธุรกิจ ด้าน IT , บริษัท Brother ( Thailand ) ผู้นำด้านการการพิมพ์ ฉลากแบบทนทานและระบบดูแลทรัพย์สิน ผ่าน Smartphone และ บริษัท Max Hub ผู้ผลิต Intelegent Smart Board ได้จัดงานแนะนำ และสาธิตการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดการทำงานภายในองค์กรของลูกค้า บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน ลุ้นรับของรางวัลมากมาย โดยมีผู้สนใจเข้าฟังกว่า 30 หน่วยงาน