เงื่อนไขการคืนเงินและคืนสินค้า

นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

การยกเลิกคำสั่งซื้อคืนสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้า

คำสั่งซื้อทั้งหมดสามารถยกเลิกได้จนกว่าจะมีการจัดส่ง หากคำสั่งซื้อของคุณได้รับการชำระเงินแล้วและคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือยกเลิกโปรดติดต่อเราภายใน 6 ชั่วโมง

การคืนสินค้า

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น กรุณาแจ้งเหตุผลในการคืนสินค้าที่ตรงกับกรณีของท่านมากที่สุด

สินค้าใช้งานไม่ได้ สินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามรายละเอียดที่ผู้ขายแจ้งไว้

สินค้าไม่ตรงตามรายละเอียด  ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้

สินค้าชำรุดเสียหาย หมายถึง สินค้าที่ลูกค้าสังเกตเห็นความเสียหายเมื่อถึงมือลูกค้า และเชื่อว่าอาจเกิดความเสียหายระหว่างทาง หรือบรรจุภัณฑ์ภายนอกเสียหาย

สินค้าไม่ครบถ้วน หมายถึง สินค้าที่อุปกรณ์ขาดหาย หรือมีอุปกรณ์ไม่ครบตามรายละเอียดที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์

สินค้าใช้งานไม่ได้และเสียหาย ในกรณีที่สินค้าที่ได้รับเป็นสินค้าใช้งานไม่ได้  สินค้าไม่ครบ สินค้าเสียหาย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายบริการลูกค้าของ A&ANeotechnology ด้วยข้อมูล หมายเลขคำสั่งซื้อ ภาพสินค้าที่เสียหายพร้อมอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าแล้ว เมื่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรายืนยันคำขอของคุณว่าตรงตามข้อระบุจริง เราจะส่งที่อยู่สำหรับคืนสินค้า กรุณาห่อพัสดุกลับตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราแนะนำ และส่งกลับมาหาเราภายใน 7 วัน โดยท่านจะได้รับค่าใช้จ่ายในการขนส่งคืนให้ในภายหลังที่บริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนแล้ว

สินค้าผิดในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าผิดไม่ตรงตามรายละเอียด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราพร้อมข้อมูลผู้สั่งซื้อ หมายเลขคำสั่งซื้อ รูปภาพของสินค้าที่ท่านได้รับผิดภายใน 7 วันหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า เมื่อฝ่ายบริการลูกค้าตอบรับคำขอของท่าน เราจะส่งที่อยู่สำหรับคืนสินค้า กรุณาห่อพัสดุกลับตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราแนะนำ และส่งกลับมาหาเราภายใน 7 วัน โดยท่านจะได้รับค่าใช้จ่ายในการขนส่งคืนให้ในภายหลัง โดยข้อบังคับคือ สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม บรรจุภัณฑ์ไม่ถูกแกะ หรือ ฉีกขาด ฉลากและป้ายยังอยู่ครบ ไม่ผ่านการเปิดใช้งาน เว้นแต่อาจเกิดสภาพไม่ปกติที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับหรือที่ปรากฏอยู่บนบรรจุภัณฑ์

*กรณีที่ลูกค้าคืนสินค้าเข้ามาแต่ไม่ตรงตามเงื่อนไขการคืนสินค้า สินค้าจะถูกส่งกลับไปยังลูกค้า และลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง สินค้าที่ส่งกลับมาที่มีการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ส่งกลับมาไม่ครบ หรือ ในกรณีที่สินค้ามีอายุเกิน 7 วัน หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าจะไม่สามารถทำการขอคืนสินค้าและการคืนเงินได้

สินค้าที่ไม่พิจารณารับเปลี่ยนหรือคืน

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าเพื่อคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้

สินค้าลดราคาหรือของแถมไม่สามารถนำมาใช้เปลี่ยนหรือแลกคืนเป็นเงินได้หากพบปัญหาใดๆ นอกเหนือจากขอบเขตปัญหาด้านคุณภาพสินค้า เช่น ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า  สินค้าดังกล่าวจะไม่สามารถยื่นคำร้องขอคืนได้รวมถึงทุกกรณีที่สินค้าถูกเปิดใช้งานและเป็นความเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากทางร้านเรา

กรุณาเก็บหลักฐานการส่งพัสดุกลับมา เมื่อเราได้รับพัสดุของท่านเราจะทำการตรวจสอบและคืนเงินให้ท่านเร็วที่สุด เราจะส่งอีเมลยืนยันการคืนสินค้าของท่านและยืนยันว่าการชดเชยบริการหลังการขายของท่านกำลังอยู่ในกระบวนการยื่นเรื่องเพื่อดำเนินต่อ ท่านจะได้รับเงินคืนภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากที่เราได้รับพัสดุแล้ว เราจะไม่ดำเนินกระบวนการชดเชยหากยังไม่ได้รับพัสดุคืนตามที่ได้ตกลงไว้แต่แรก

การคืนเงิน

ลูกค้าจะได้รับการชดเชยภายใน (3-5) วันที่ท่านทำการส่งคืนสินค้าและเราได้ตรวจสอบแล้ว อย่างไรก็ตามมีหลายกรณีที่อาจทำให้การชดเชยเป็นไปเร็วขึ้นหรือช้าลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราได้รับพัสดุจากท่าน (4-5 วันทำการ) และรอดำเนิการด้านการตรวจสอบภายในบริษัทฯ

  • คืนเงินเต็มจำนวนหากคุณไม่ได้รับสินค้า
  • คืนเงินเต็มจำนวนกรณีที่สินค้ายังไม่ได้เปิดกล่อง (ยกเว้นสินค้าประเภทซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ หรือสินค้าประเภทสั่งซื้อพิเศษ Preorder)

การพิจรณาการคืนสินค้าและการคืนเงินจะต้องผ่านการตรวจสอบจากทางบริษัทฯ ก่อนจึงจะดำเนินการได้ทั้งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และเงื่อนไขต่าง ๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงมา ณ ที่นี้