หน่วยความจำมีกี่ชนิด? มีอะไรบ้าง

หน่วยความจำมีกี่ชนิดมีอะไรบ้าง

ในยุคดิจิทัลนี้ ข้อมูลมีบทบาทสำคัญในทุกแง่มุมของชีวิต ข้อมูลข่าวสาร รูปภาพ วิดีโอ ไฟล์เพลง โปรแกรม ล้วนถูกเก็บไว้ในรูปแบบดิจิทัล และหน่วยความจำก็เปรียบเสมือนคลังเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ คอยเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้ไว้ให้เราใช้งานได้ตามต้องการ

หน่วยความจำสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

1. หน่วยความจำหลัก (Primary Memory): หัวใจสำคัญของการประมวลผลข้อมูล

 
หน่วยความจำหลัก เปรียบเสมือนสมองกลของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่ CPU กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น เปรียบเสมือนพื้นที่ทำงานที่ CPU เข้าถึงข้อมูลและประมวลผลได้โดยตรง หน่วยความจำหลักมีบทบาทสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ ดังนี้
 

หน้าที่หลักของหน่วยความจำหลัก:

 • เก็บข้อมูลที่ CPU กำลังใช้งาน: ข้อมูลโปรแกรมที่เปิดอยู่ ข้อมูลที่เราพิมพ์ ข้อมูลในเกม ล้วนถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก ช่วยให้ CPU เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและประมวลผลได้ทันที
 • ประมวลผลข้อมูล: หน่วยความจำหลักทำงานร่วมกับ CPU ในการประมวลผลข้อมูล ข้อมูลต่างๆ จะถูกโหลดจากหน่วยความจำสำรอง (Secondary Memory) มาเก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก เพื่อให้ CPU เข้าถึงและประมวลผลได้รวดเร็ว
 

คุณสมบัติของหน่วยความจำหลัก:

 • ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลสูง: หน่วยความจำหลักมีการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วกว่าหน่วยความจำสำรอง ช่วยให้ CPU ประมวลผลข้อมูลได้ทันที
 • มีราคาแพง: หน่วยความจำหลักมีราคาต่อหน่วยความจุสูงกว่าหน่วยความจำสำรอง
 • มีขนาดจำกัด: หน่วยความจำหลักมีขนาดจำกัด ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้มากเท่าหน่วยความจำสำรอง
 • ตัวอย่าง: RAM (Random Access Memory) เป็นหน่วยความจำหลักที่ใช้ทั่วไปในคอมพิวเตอร์
 

ประเภทของหน่วยความจำหลัก:

 • DRAM (Dynamic Random Access Memory): หน่วยความจำหลักที่นิยมใช้มากที่สุด มีราคาถูก แต่ต้องรีเฟรชข้อมูลอยู่เสมอ
 • SRAM (Static Random Access Memory): หน่วยความจำหลักที่มีความเร็วสูง แต่ราคาแพง ไม่ต้องรีเฟรชข้อมูล
 • VRAM (Video Random Access Memory): หน่วยความจำหลักที่ใช้สำหรับการ์ดจอ เก็บข้อมูลภาพและวิดีโอ
 

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของหน่วยความจำหลัก:

 • ความเร็ว (Clock Speed): ความเร็วของหน่วยความจำหลักวัดเป็นเมกะเฮิรตซ์ (MHz) ความเร็วที่สูงขึ้น ช่วยให้หน่วยความจำหลักเข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้น
 • ความจุ (Capacity): ความจุของหน่วยความจำหลักวัดเป็นกิกะไบต์ (GB) ความจุที่มากขึ้น ช่วยให้หน่วยความจำหลักเก็บข้อมูลได้มากขึ้น
 • จำนวนช่อง (Channel): เมนบอร์ดบางรุ่นรองรับหน่วยความจำหลักแบบหลายช่อง การใช้หน่วยความจำหลักแบบหลายช่อง ช่วยเพิ่มแบนด์วิธและประสิทธิภาพการทำงาน

2. หน่วยความจำสำรอง (Secondary Memory): คลังเก็บข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับโลกดิจิทัล

 

หน่วยความจำสำรอง เปรียบเสมือนคลังเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ เก็บข้อมูลถาวร แม้จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เปรียบเสมือนห้องสมุดที่เก็บหนังสือ เอกสาร ข้อมูลต่างๆ ไว้ให้เราค้นหาและใช้งานได้ หน่วยความจำสำรองมีบทบาทสำคัญในการเก็บข้อมูลจำนวนมาก เช่น ไฟล์ภาพ วิดีโอ เพลง โปรแกรม เอกสาร

 

หน้าที่หลักของหน่วยความจำสำรอง:

 • เก็บข้อมูลถาวร: ข้อมูลในหน่วยความจำสำรองจะไม่หายไป แม้จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องการใช้งานบ่อยๆ หรือข้อมูลสำคัญ
 • สำรองข้อมูล: หน่วยความจำสำรองสามารถใช้สำรองข้อมูลจากหน่วยความจำหลัก ป้องกันข้อมูลสูญหายกรณีเกิดปัญหา

คุณสมบัติของหน่วยความจำสำรอง:

 • ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลช้า: หน่วยความจำสำรองมีการเข้าถึงข้อมูลช้ากว่าหน่วยความจำหลัก เหมาะสำหรับเก็บข้อมูลที่ไม่ต้องการเข้าถึงบ่อยๆ
 • มีราคาถูก: หน่วยความจำสำรองมีราคาต่อหน่วยความจุถูกกว่าหน่วยความจำหลัก
 • มีขนาดใหญ่: หน่วยความจำสำรองมีขนาดใหญ่กว่าหน่วยความจำหลัก สามารถเก็บข้อมูลได้มาก
 • ตัวอย่าง: HDD (Hard Disk Drive), SSD (Solid State Drive), Flash Drive

ประเภทของหน่วยความจำสำรอง:

 • HDD (Hard Disk Drive): อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบจานหมุน มีราคาถูก ความจุสูง แต่ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลช้า
 • SSD (Solid State Drive): อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบแฟลช ไม่มีชิ้นส่วนที่หมุน ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลเร็วกว่า HDD แต่ราคาแพงกว่า
 • Flash Drive: อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพา มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก แต่ความจุไม่มาก

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของหน่วยความจำสำรอง:

 • ความเร็ว (RPM): ความเร็วรอบต่อนาทีของจานหมุนใน HDD ความเร็ว RPM ที่สูงขึ้น ช่วยให้ HDD เข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้น
 • ความจุ (Capacity): ความจุของหน่วยความจำสำรองวัดเป็นกิกะไบต์ (GB) หรือเทราไบต์ (TB) ความจุที่มากขึ้น ช่วยให้หน่วยความจำสำรองเก็บข้อมูลได้มากขึ้น
 • เทคโนโลยี: เทคโนโลยีของหน่วยความจำสำรองมีผลต่อประสิทธิภาพ เช่น เทคโนโลยี NAND flash ใน SSD ช่วยให้ SSD เข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้น

สรุป:

หน่วยความจำสำรองเป็นส่วนประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่เก็บข้อมูลถาวร ช่วยให้เราเก็บข้อมูลจำนวนมาก สำรองข้อมูล และค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก การเลือกหน่วยความจำสำรองที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน งบประมาณ และประสิทธิภาพที่ต้องการ