วางระบบ Security

วางระบบ Security IBM QRadar ป้องกันภัยคุกคามได้

วางระบบ Security IBM QRadar เป็น SIEM Solution ที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในตำแหน่ง Leader

วางระบบ Security IBM QRadar บนGartnerถึง12ปีติดต่อกัน โดย QRadar จะเป็นระบบที่ช่วยให้ทีม Security สามารถตรวจจับและจัดลำดับเหตุการณ์ความสำคัญของภัยคุกคามได้อย่างถูกต้อง และให้ข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้ทีมสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรโดย

QRadar จะรวบรวมเหตุการณ์จากอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานอยู่ภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นFirewall , IPS/IDS , Server หรือ Application ต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ในองค์กร และ QRadar จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดจากแต่ละอุปกรณ์และรวมเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามไว้ในการแจ้งเตือนเดียวเพื่อให้สามารถจัดการปัญหาได้อย่างถูกต้องและตรงจุดมากที่สุด

แนบ Link vdo Qradar https://www.youtube.com/

IBM QRadar

IBM QRadar
IBM QRadar