ระบบ Cloud Native

ระบบ Cloud Native Compute Foundation คืออะไร

ระบบ Cloud Native |Compute|Foundation (CNCF):

ระบบ Cloud Native การปฏิวัติการรับส่งข้อมูลที่มีพื้นฐานมาจาก กระบวนการทำCloudComputingในปัจจุบัน เป็นการต่อยอดของการสร้าง Application ขององค์กรที่สามารถสร้างและใช้งานแอพลิเคชั่นได้ทุกสภาพแวดล้อมไม่จำกัดว่าจะเป็น Public, Private หรือเฉพาะ Cloudหรือ Hybrid Clouds เท่านั้น และยังสมารถเพิ่มและปรับเปลี่ยนแก้ไขลดหรือเพิ่มจำนวณ แอพลิเคชั่น ได้ตมที่ต้องการเป็นในรูปแบบของ การสื่อสารผ่าน APIs แบบ Microservice โดยเน้นที่สร้าง ติดตั้งใช้งาน และ บริการจัดการแอพลิเคชั่นนั้น ๆ โดยไม่แยกทีมตามหน้าที่การทำงานโดยแต่ละทีม

cloud native

หลักของการพัฒนาแอพลิเคชั่นแบบCLOUD-NATIVE

  • Architecture Service-Based : สถาปัตยกรรมเช่น Microservices รองรับการสร้างแบบแบ่งส่วนย่อยและไม่ขึ้นตรงต่อกันแนวทางนี้ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มความรวดเร็วในการทำการพัฒนาแอพลิเคชั่นได้มากขึ้นและไม่เพิ่มความซับซ้อนของระบบ การทำงาน
  • API-Based Communication : รูปแบบของ API ที่มีขนาดไม่ใหญ่และไม่มีการผูกพันธ์กับส่วนอื่นใด ช่วยให้ลดความซับซ้อนและการใช้ทรัพยากรที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการพัฒนาและติดตั้งใช้งาน และยังมีคุณสมบัติของการเสริมศักยภาพของการขยายระบบ การดูแลรักษา และสามารถเข้าถึงโดยอุปกรณ์ได้อย่างกว้างขวางในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
  • Container-Based Infrastructure :  การพัฒนาแอพลิเคชั่นแบบCloud-Nativeนั้นต้องอาศัย Container เป็นรูปแบบตัวกลาง เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย แตกต่างกันตามโครงสร้างพื้นฐานโดยยังคงมีความปลอดภัยและแยกขาดจาดกัน โดยคุณสมบัติของ Container นี้เองทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้ภายใน Virtual Machine หรือ Physical server เพียงเครื่องเดียว ทำให้เหมาะสมต่อการทำไปใช้ในการพัฒนาและติดตั้ง แอพลิเคชั่นแบบ คลาวด์-เนทีฟ เป็นอย่างมาก
  • DevOps Processes : สำหรับการพัฒนาแบบแนวทาง Agile และ Continuous Delivery และ DevOps ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งมอบแอพลิเคชั่นได้ด้วยการร่วมกันระหว่างทีมพัฒนา, ทีมตรวจสอบคุณภาพ, ทีมด้านความปลอดภัย, ทีมดูแลรักษาระบบ และทีมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทั้งหมด

จะเห็นได้ว่าเมือเราเริ่มพัฒนาและรันแอปพลิเคชั่นแบบ คลาวด์-เนทีพ มีสิ่งที่บุคลาการด้าน-ไอทีในองค์กรของเราต้องปรับเปลี่ยนและเรียนรู้อีกมากมาย ซึ่งมองในมุมของผู้บริหารไอทีก็น่าจะต้องลงทั้งทุนทั้งแรงกว่าจะเริ่มเข้าที่เข้าทาง  คำถามคือแล้วองค์กรจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง? เราอาจมองประโยชน์ในหัวข้อนี้ได้เป็นสามเรื่องใหญ่ๆ คือ

   1.ด้านความเร็ว (Speed) เมื่อเราสามารถเร่งความเร็วในการพัฒนาและส่งมอบแอปพลิเคชั่นไปใช้งานจริงจากเดิมแต่ละรอบของการพัฒนาอาจใช้เวลาจากเป็นเดือนเหลือเพียงไม่กี่สัปดาห์ หรือไม่กี่วันต่อหนึ่งรอบ ความเร็วที่ได้มานี้จะส่งผลดีต่อธุรกิจในภาพรวมด้านความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การเข้าถึงตลาดได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้แนวคิดเรื่อง คลาวด์-เนทีฟ ยังช่วยเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการภาคโอเปอร์เรชั่น ภายในองค์กรได้อีกด้วย จากแนวคิดขององค์กรส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การทดสอบแอปพลิเคชั่นอย่างละเอียดทุก ๆ ฟังก์ชั่น (เนื่องจากเป็น Monolithic) ซึ่งทำให้กระบวนการทั้งหมดล่าช้า ไปเป็นการส่งมอบแต่ละไมโครเซอร์วิสที่ทำเสร็จแล้วเพื่อนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ซี่งแนวคิดแบบนี้ทำให้องค์กรรับความเสี่ยงน้อยกว่าและยังสามารถแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาและส่งมอบแอปพลิเคชั่นในเวอร์ชั่นใหม่ได้อย่างรวดเร็วขึ้นอีกด้วย

   2.การขยายขนาด (Scale) จากข้อได้เปรียบด้านการใช้งานเทคโนโลยีคอนเทนเนอร์ องค์กรสามารถปรับขยาย/ลดขนาดแอปพลิเคชันเพื่อให้รองรับการใช้งานได้ตามควาเป็นจริง ทำให้ลูกค้าได้รับประสบการ์ณที่ดีในการใช้งาน ในด้านการลงทุนเรื่องฮาร์ดแวร์หรือคลาวดฺ์ องค์กรสามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวโดยไม่จำเป็นต้องจัดซื้อ หรือทำสัญญาเช่าเครื่องบนคลาวด์ ไว้รอล่วงหน้าอีกแล้ว

   3.ผลกำไรของธุรกิจ (Margin) เป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อ 1 และ ข้อ 2 ซึ่งเมื่อองค์กรสามารถปรับใช้งานแอปพลิเคชั่นในรูปแบบของCloud-Nativeได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้บริษัทสามารถส่งมอบบริการที่ดีแก่ลูกค้า และเกิด Income ที่มีเสถียรภาพ ในฝั่งของค่าใช้จ่าย เมื่อสามารถควบคุมการใช้งานและการขยายแอปพลิเคชั่นตามการใช้งานจริง ธุรกิจก็สามารถควบคุม CAPEX (กรณี On-Premise ที่สามารถจัดซื้อฮาร์ดแวร์รองรับการขยายที่ใช้จริง) หรือ OPEX (กรณี Clouds/Leasing เพื่อเช่าใช้งานตามการใช้งานจริง)

   โดยสรุปแล้วแล้วจะเห็นว่า คลาวด์-เนทีฟ เป็นอาวุธหลักที่องค์กรทุก ๆ ที่ควรจะต้องหันกลับมามอง และใส่ใจกับการสร้างแอปพลิเคชี่นแบบใหม่นี้อย่างเต็มที่เพื่อสร้างสรรผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตรงใจลูกค้า อย่างสม่ำเสมอ

ติดตามข่าวสารได้ที่ FB: A&Aneotech

Dell commercial PC ดูสินค้าสอบถาม/ขอใบเสนอราคาได้ที่ Line@ AANEOTECH

บริการ ติดตั้ง server วางระบบไอทีโซลูชั่นให้กับองค์กร www.aaneotech.com/ติดตั้งระบบ-window-server