ระบบเน็ตเวิร์ค

ระบบเน็ตเวิร์ค DDI คืออะไร จำเป็นหรือไม่ในองค์กร

ระบบเน็ตเวิร์ค DDI |DNS, DHCP และ IP Address Management จัดการระบบเครือข่ายและสร้างความปลอดภัยภายในองค์กร

ระบบเน็ตเวิร์ค DDI :ในโลกยุคดิจิทัล การเชื่อมต่อ Network คือสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ Switch, WiFi, Firewall, NAS, IoT ฯลฯ ทุกสิ่งทุกอย่างได้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีไปอย่างก้าวกระโดด นั่นจึงทำให้การเชื่อม Network แบบเดิม ก้าวไปสู่ยุคของ Hyperconnect ที่มาพร้อมกับความรวดเร็ว และความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น จากที่กล่าวมานี้นั้นจึงทำให้เกิดระบบหนึ่งขึ้นมาที่เรียกกันว่า“DDIโดยที่ระบบนี้ย่อมากจาก DNS, DHCP และ IP Address Management หรือที่เราเรียกสั้นๆ ว่า IPAM โดยระบบเหล่านี้เป็น Service ที่ทำงานและมีการเชื่อมโยงเข้าหากันกับส่วนต่างๆ ใน Network ดังรูป

DDI

ซึ่งจากภาพรวมระบบDDI นี้สามารถที่จะช่วยบริหารจัดการภายในระบบเครือข่ายภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

  • สามารถตรวจสอบ IP และ MAC Address จาก Device ต่างๆ ภายในระบบได้ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบลักษณะ OS ของ Device ต่างๆ รวมไปจนถึงช่วงเวลาในการเข้ามาใช้งานภายในเครือข่าย Network ได้อีกด้วย
  • ใช้งานเป็น DNS Server ได้โดยไม่ต้องอาศัย Service DNS ที่ทำงานบน Windows Server อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพที่สูงกว่า การดูแลรักษา และการบริหารจัดการทำได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังมีระบบ HA (High Availability) ที่ช่วยให้ระบบ DNS สามารถทำงานได้ตลอดเวลา
  • การบริหารจัดการระบบ DNS ทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วแบบ Automatic Discovery อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้สร้าง DNS ขึ้นมา และมีรายงานสถานการณ์ทำงานให้แก่ผู้ดูแลระบบอีกด้วย
  • ให้บริการ DHCP Server โดยทำหน้าที่แจก IP ให้กับ Device ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Server, WIFI, PC, Notebook ในการใช้งานเชื่อมต่อกันภายใน Network หรือการใช้งาน Internet และระบบ DHCP นี้ยังสามารถทำงานได้แบบ Active/Active DHCP Failover ได้ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบ และการแจ้งเตือนการใช้งาน DHCP แบบเรียลไทม์ด้วย DHCP Threshold
  • การบริหารจัดการ IP (IP Address Management) จาก Template ที่เราจัดสร้างอยู่ใน Excel ที่อยู่ในรูปแบบ format ที่สามารถนำเข้าไปในระบบได้ โดยเราสามารถที่จะสร้าง IP Zone ได้หลายๆ Network อีกทั้งยังสามารถแสดงกราฟิกของ IP ที่อยู่ IPv4 ทั้งหมดในเครือข่ายที่เราเลือกโดยแสดงเป็นสถานะที่สามารถตรวจสอบดูได้ว่า IP นั้นๆ มีผู้ใช้งาน ไม่มีผู้ใช้งาน หรือเป็น IP ที่ซ้ำกับ IP อื่นที่มีใน Network อยู่แล้ว รวมถึงการระบุ IP ที่เป็นอันตรายโดยมีฟังค์ชั่น Discovery/Network Insight
  • สามารถทำงานได้ด้วยตัวระบบเองโดยไม่จำเป็นต้องใช้เอเจนต์ร่วมกับ Microsoft
  • สามารถกำหนดสิทธิ์สำหรับผู้ดูแลระบบแต่ละคน ด้วยการควบคุมการเข้าถึงการใช้งานตามแต่ละบทบาทของแต่ละคน
  • มีหน้าจอแสดงผล (Dash Board) อีกทั้งยังสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการด้วยเทคโนโลยี Infoblox GRIDTM

DDI

ระบบเน็ตเวิร์ค

DDI

จากความสามารถต่างๆ ที่กล่าวมาของระบบ DDI นี้ ทำให้ Infoblox ที่เป็นบริษัททางด้าน IT automation และ Network Security จากประเทศสหรัฐอเมริกาเล็งเห็นความสำคัญถึงสิ่งที่จะมาช่วยเสริมด้านความปลอดภัยในเครือข่าย เพื่อรองรับการเติบโตธุรกิจในยุคดิจิทัลนี้ และได้นำเสนอ Solution ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายใน Network ได้สูงสุด อีกทั้งยังทำให้ธุรกิจขององค์กร รวมไปจนถึงผู้ดูแลระบบสามารถให้ความมั่นใจได้ว่าระบบ DDI (DNS, DHCP, IPAM) นี้สามารถที่จะให้บริการต่อองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง สะดวก และปลอดภัย ทั้งนี้ โซลูชั่นของ Infoblox DDI พร้อมให้บริการในประเทศไทยแล้วอย่างเป็นทางการ

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท A&A NEO Technology Co.,Ltd. ติดต่อฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 053227500

บทความโซลูชั่นไอทีอื่น ๆ www.aaneotech.com

facebook : www.facebook.com/aaneotech