บรรยากาศงาน A&A Solution Day 2023 Future of Technology Landscape

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายและเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำทาง IT อาทิเช่น Dell, APC, Gigabyte, Sophos, Cisco, Intel, Microsoft, Brother ฯลฯ จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในหัวข้อ “A&A Solution Day 2023 Future of Technology Landscape” ในงานผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจะได้เห็นและสัมผัสถึง โซลูชั่นต่างๆ มากมาย ทั้ง Enterprise, Cyber Security และ Simplify ที่แสดงให้เห็นว่าโลก IT กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยในปีนี้ทาง Brand ต่างๆ ได้เตรียมอุปกรณ์มานำเสนอแบบเห็นจริงและทำได้จริง เพื่อให้ผู้เข้าฟังได้ทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ และเริ่มต้นในการวางแผนปรับปรุงและแก้ไขระบบ IT ที่สอดคล้องกับทิศทางของ IT ในอนาคต ตลอดจนสามารถสอบถามปัญหาและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง