นโยบายการจัดส่งสินค้า

ข้อตกลงและเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

กรุณาทำการอ่านรายละเอียดเงื่อนไข และนโยบายการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด หากเมื่อลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์เว็บไซต์ ไลน์แอด หรือแชทเฟสบุ๊คของทางบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดของบริษัทฯ แล้ว

 เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า
  • บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าหลังได้ทำการตรวจสอบว่าลูกค้าได้ทำการยืนยันการซื้อและแจ้งหลักฐานการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  • ลูกค้าสามารถติดต่อกับทางบริษัทฯ ได้ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งไม่นับรวมวันหยุดนขัตฤกษ์ และวันหยุดบริษัทฯ และวันปิดทำการ(วันอาทิตย์)
  • ทางบริษัทฯ จะใช้บริการจัดส่งของ Kerry express ซึ่งจะเป็นตัวแทนรับผิดชอบและดำเนินการ เพื่อจัดส่งสินค้าไปให้กับลูกค้า
  • ทางบริษัทฯ ได้ส่งสินค้าโดยคิดค่าส่งเป็นแบบรวมส่งแล้วกับทุกรายการสินค้าที่จัดส่ง
  • เมื่อได้ทำการส่งสินค้าแล้วทางบริษัทฯ จะแจ้งหมายเลขลงทะเบียนพัสดุของสินค้าให้ลูกค้าทราบ เพื่อที่ลูกค้าจะสามารถติดตามสินค้าได้
  • ในกรณีเมื่อสินค้าถูกตีกลับคืนมายังบริษัทฯ ลูกค้าต้องชำระเงินค่าดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับบริษัทฯ ตามค่าบริการจัดส่งตามสถานการณ์ต่อไปนี

                – เมือข้อมูลที่อยู่ที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด เช่นที่อยู่ไม่ถูกต้อง

                – เมื่อบริษัทขนส่งไปถึงที่อยู่ลูกค้าแล้ว ตามวันและเวลาที่ได้แจ้งไว้ แต่ไม่มีผู้มารับสินค้า หรือติดต่อไม่ได้

จัดส่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง

(Cash on Delivery) : ลูกค้าจะต้องทำการชำระเงินค่าสินค้าให้กับพนักงานจัดส่งสินค้า ณ วันที่จัดส่งสินค้า และลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว

เนื่องจากนโยบายการจัดส่งสินค้าของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน

ลูกค้าสามารถตรวจสอบนโยบายการจัดส่งสินค้าก่อนทำการซื้อสินค้าได้  โดยอ่านรายละเอียดนโยบายการจัดส่งสินค้าในหน้ารายละเอียดสินค้าแต่ละรายการ

ทั้งนี้บริษัทของสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือทำการยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และยังถือว่าลูกค้าที่เข้ามาทำการสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัทให้ความเข้าใจและยินยอมในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและนโยบายที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือยกเลิกแล้ว