ติดตั้งระบบ

ติดตั้งระบบ ปกป้องข้อมูลองค์กรหากคุณไม่ทำตอนนี้คุณจะเสียใจทีหลัง

เมื่อคุณไม่ได้ ติดตั้งระบบ เพื่อปกป้องข้อมูลในบริษัทหรือองค์กรของคุณอาจจะเท่ากับว่าคุณได้เปิดโอกาสให้กับแฮกเกอร์และมัลแวร์ต่าง ๆ แล้ว

การ ติดตั้งระบบ ปกป้องข้อมูลหรือระบบด้านความปลอดภัยเป็นเหมือนการสร้างกำแพงบ้านที่สามารถทำให้คุณอุ่นใจได้หนึ่งชั้นใหญ่ ๆ เพราะในปัจจุบันนั้นมีองค์กรและบริษัท ไม่ว่าจะเล็กหรือน้อยตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ กำลังเป็นเป้านิ่งโดยไม่รู้ตัว จากการโจรกรรมข้อมูลจากแฮกเกอร์ (Hacking) หรือถูกโจมตีด้วยซอฟต์แวร์ (Virus, Malware และ Ransomware) เพื่อนำข้อมูลไปจำหน่าย หรือเรียกค่าไถ่ ข้อมูลของคุณในปลายปีที่ผ่านมาเราได้รับข่าวสารการถูกโจมตีทางไซเบอร์ในคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต มามากมาย

นับแต่ข่าวสารทั้งหมดเผยแพร่ บนระบบอินเทอร์เน็ต เช่น มิจฉาชีพอาละวาดแฮก เฟสบุ๊ค หลอกยืมเงิน ปี 61, เว็บไซต์โหลดช้าผิดปกติจากการโจมตี DDoS attack, อีเมล์บริษัทถูกหว่านส่งข้อความใบแจ้งหนี้ปลอมไปหาลูกค้า หรือ แม้แต่องค์กรของรัฐบางแห่ง ยังโดนแฮกข้อมูลผู้ป่วยกว่า 16 ล้านรายการ เมื่อกลางปี 64 ข่าวการโจมตีนี้มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นทุก ๆ ปีอย่างต่อเนื่องไม่เท่านั้นยังสร้างความเสียหายเป็นจำนวณมหาศาลที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ เนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบันนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีความซับซ้อนมากขึ้น และสามารภแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว

รับติดตั้งระบบความปลอดภัย

เบื้องต้นสาเหตุที่เกิดการสูญเสียของระบบสารสนเทศองค์กรนี้นั้นมีหลายองค์ประกอบมารวมกันคือ

1.) ความผิดพลาดที่เกิดจากบุคคล (Human Error/Failure) เช่นอุบัติเหตุ เกิดความเข้าใจผิดของพนักงานบุคคลในองค์กรที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมี่ไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็ได้

สาเหตุและการแก้ไขเบื้องต้น : เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการอนุญาติสิทธิ์ของบุคคลากรในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ อาจจะเกิดความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจและจากการจงใจ การแก้ไขคือ มีมาตรการมาควบคุมมีโซลูชั่นการคัดกรองสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในแต่ละชั้น ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยกับบุคลากร รวมถึงมีการอบรมอย่างสม่ำเสมอ

2.) ภัยร้ายที่เกิดต่อทรัพย์สินทางปัญญา (Compromises to Intellectual Property) เกิดจากการละเมิดลิขสิทธ์ของการใช้งานซอฟแวร์ต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลเสียต่อการทำงานทั้งยังอาจจะเป็นช่องโหว่ที่มัลลแวร์และแฮกเกอร์สามารถเจาะเข้ามาได้

สาเหตุและการแก้ไขเบื้องต้น : การจะนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่าย และจะต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาให้ถูกต้องและชัดเจน หากไม่เช่นนั้นอาจจะถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามกฏหมายคุ้มครอง หรืออาจจะกลายเป็นช่องโหว่ที่ทำให้แฮกเกอร์และมัลแวร์ต่าง ๆ สามารถเจาะเข้ามาและสร้างความเสียหายได้ การแก้ไขคือ ติดตั้งระบบโซลูชั่นที่สามารถป้องกันข้อมูล และใช้สินทรัพย์ทางปัญญาอย่างถูกต้องไม่มีการละเมิดสิทธิ์

3.) การจารกรรม/การรุกล้ำ(Information Extortion) เกิดการ Blackmail เกิดขึ้นการนำสารสนเทศที่เป็นความลับขององค์กรไปเผยแพร่ จากคนในเองหรือคนนอกที่เจาะระบบเข้ามาขโมยข้อมูลไป

สาเหตุและการแก้ไขเบื้องต้น : ผู้จารกรรมจะใช้วิธีต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงซึ่งสารสนเทศที่จัดเก็บไว้ และรวบรวมข้อมูลนั้นไปเผยแพร่หรือทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือคู่แข่งอาจจะใช้วิธี Industrial Espionage ซึ่งการใช้เทคนิคนี้ถูกกฏหมายแต่มีความก้ำกึ่งความไม่ชอบธรรม เพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญหรือความลับทางการค้าของคู่แข่งเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ การแก้ไขคือ ทำการวางระบบควบคุมการจำกัดสิทธิ์และพิสูจน์ตัวตนข้องผู้ใช้ก่อนเข้าสู่ระบบทุกครั้งว่าเป็นบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้จริง

4.) การทำลาย/การทำให้เสียหาย (Sabotage or Vandalism) การโดนทำลายระบบหรือการทำลายสาระสนเทศ

สาเหตุและการแก้ไขเบื้องต้น : เป็นการก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์เว็บไซต์ ภาพลักษณ์ ธุรกิจ และทรัพย์สินทางองค์กรจากผู้ไม่หวังดี หรือแม้กระทั่งจากพนักงานขององค์กรเองการแก้ไขคือ ปกป้องข้อมูลด้วยโซลูชั่นจัดการมัลแวร์ ทำการวางระบบควบคุมการจำกัดสิทธิ์และพิสูจน์ตัวตนข้องผู้ใช้ก่อนเข้าสู่ระบบทุกครั้งว่าเป็นบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้จริง

5.) โดนโจมตีทางซอฟต์แวร์ (Software Attack) โดนโจมตีจาก ไวรัส, เวิร์ม, มาโคร, แรนซัมแวร์, DDos Attack

การแก้ไขเบื้องต้น : ติดตั้งระบบไฟร์วอลที่สามารถดักจับและปกป้องการโจมตีจากผู้ไม่หวังดีได้ เพื่อไม่ให้ระบบตกเป็นเป้าหมายการโจมตีทางไซเบอร์ที่ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ

6.) อุบัติเหตุ/ภัยธรรมชาติ (Force of Nature) นำท้วม, ไฟไฟม้, ไฟดับ

การแก้ไขเบื้องต้น : ติดตั้งระบบให้มีความเหมาะสมกับการรับมือภัยธรรมชาติ โดยการวางโครงสร้างเบื้องต้น และจัดตั้งวางแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติที่ประกอบไปด้วย

    • ข้อปฏิบัติในการพื้นฟูจากภัยพิบัติ
    • การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์คับขัน
    • การรับมือเบื้องต้นเหตุการที่ไม่คาดคิด

7.) ความล้าสมัยของเทคโนโลยี (Technological Obsolescence) การเสื่อมถอยของเทคโนโลยีกล่าวคืออุปกรณ์และซอฟแวร์บางตัวที่เก่าเกินไปอาจเป็นสาเหตุของช่องโหว่ที่อาจจะตามมาได้

สาเหตุและการแก้ไขเบื้องต้น : ระบบสารสนเทศที่ล้าสมัยจะส่งผลให้ระบบเกิดความเสี่ยงต่อการรักษาความมั่นคงของสารสนเทศเนื่องจากอาจจะถูกโจมตีได้ง่ายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า การแก้ไข หมั่นตรวจสอบอัพเดทอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ขององค์กรให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

ที่กล่าวมาขั้นต้นนี้เป็นปัญหาที่สามารถส่งผลเสียต่อการดำเนินงานขององค์การและธุรกิจอีกทั้งยังก่อให้เกิดความสี่ยงที่จะสูญเสียที่คุณอาจจะไม่อยากให้เกิดขึ้นกับส่วนองค์กรของคุณที่จะต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเพื่อที่จะให้สามารถกลับมาให้บริการได้อย่างเดิม ในส่วนของธุรกิจ อาจจะต้องสูญเสียโอกาสที่จะทำธุรกรรมต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ตโอกาสการเข้าถึงของลูกค้า การปิดการขาย โอกาสการสร้างรายได้และอีกหลาย ๆ โอกาสที่บริษัทอาจจะต้องเสียไป

หากคุุณกำลังประสบปัญหาด้านการจัดการข้อมูลขององค์กร หรือกำลัเจอการคุกคามจากมัลลแวร์หรือแฮกเกอร์ เรายินดีให้ความช่วยเหลือการรันตีความปลอดภัยจากวิศวกรไอทีที่มากประสบการณ์ ยินดีให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลาเราเป็นผู้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ตแวร์ ที่ลูกค้าให้การยอมรับและเลือกใช้บริการงาน IT Support ซอฟต์แวร์ ฮาร์ตแวร์รับดูแลคอมพิวเตอร์รายเดือนและรายปี วิเคราะห์อาการ เดินสายแลน ทำระบบแบ็คอัพ และติดตั้งโซลูชั่นต่าง ๆ อัพเดทโซลูชั่นใหม่ ๆ ให้ทุกองค์กรและธุรกิจเชื่อมต่อกันอย่างรวดเร็วและปลอดภัยวางระบบความปลอดภัยให้กับองค์กรของคุณก่อนที่ข้อมูลของคุณจะโดนโจรกรรมโดยแฮกเกอร์ ในปัจจุบันการโจมตีของแฮกเกอร์ได้ทวีความรุ่นแรงขึ้นและมาจากหลากหลายรูปแบบการอัพเดทโซลูชั่นด้านความปลอดภัยให้กับองค์กรให้ตลอดจึงจำเป็นมาก เพื่อที่จะทำให้บริษัทของคุณไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางไซเบอร์

“การแพร่ระบาดที่ก่อความสูญเสียอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราแน่ใจว่า หากไม่รีบป้องกันตั้งแต่วันนี้ ผู้สูญเสียรายต่อไปนั้น คือคุณ”


เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี ยินดีให้คำปรึกษา
บริการจัดชุดและติดตั้งอุปกรณ์ ทั่วประเทศ

บริการซ่อมบำรุง อัพเกรดและวางระบบโซลูชั่น อุปกรณ์ไอทีในองค์กรด้วยอุปกรณ์ที่มันสมัยและทีมวิศวกรที่มีความสามารถได้รับมาตรฐานสากลผู้ให้บริการแบบครบวงจรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อันดับต้น ๆ ของประเทศ

ติดต่อสอบถามขอรายละเอียดสินค้าที่ AAneotech.com
ศูนย์รวมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ และสินค้าไอที ที่ได้รับการคัดสรรมาเพื่อธุรกิจและองค์กรของคุณ ได้ที่ :

Email : Sale_admin@www.aaneotech.com
Line :  page.line.me/ibv6710w
Facebook : A&A Neo Technology
ดูสินค้าเพิ่มเติม : www.aaneotech.com
ขอใบเสนอราคา : www.aaneotech.com/contact
ติดต่อฝ่ายขาย : 053-227-500