ติดตั้งระบบ

ติดตั้งระบบ ปกป้องข้อมูลองค์กรหากคุณไม่ทำตอนนี้คุณจะเสียใจทีหลัง 45

เมื่อคุณไม่ได้ ติดตั้งระบบ เพื่อปกป้องข้อมูลในบริษัทหรือองค์กรของคุณอาจจะเท่ากับว่าคุณได้เปิดโอกาสให้กับแฮกเกอร์และมัลแวร์ต่าง ๆ แล้ว

การ ติดตั้งระบบ ปกป้องข้อมูลหรือระบบด้านความปลอดภัยเป็นเหมือนการสร้างกำแพงบ้านที่สามารถทำให้คุณอุ่นใจได้หนึ่งชั้นใหญ่ ๆ เพราะในปัจจุบันนั้นมีองค์กรและบริษัท ไม่ว่าจะเล็กหรือน้อยตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ กำลังเป็นเป้านิ่งโดยไม่รู้ตัว จากการโจรกรรมข้อมูลจากแฮกเกอร์ (Hacking) หรือถูกโจมตีด้วยซอฟต์แวร์ (Virus, Malware และ Ransomware) เพื่อนำข้อมูลไปจำหน่าย หรือเรียกค่าไถ่ ข้อมูลของคุณในปลายปีที่ผ่านมาเราได้รับข่าวสารการถูกโจมตีทางไซเบอร์ในคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต มามากมาย

นับแต่ข่าวสารทั้งหมดเผยแพร่ บนระบบอินเทอร์เน็ต เช่น มิจฉาชีพอาละวาดแฮก เฟสบุ๊ค หลอกยืมเงิน ปี 61, เว็บไซต์โหลดช้าผิดปกติจากการโจมตี DDoS attack, อีเมล์บริษัทถูกหว่านส่งข้อความใบแจ้งหนี้ปลอมไปหาลูกค้า หรือ แม้แต่องค์กรของรัฐบางแห่ง ยังโดนแฮกข้อมูลผู้ป่วยกว่า 16 ล้านรายการ เมื่อกลางปี 64 ข่าวการโจมตีนี้มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นทุก ๆ ปีอย่างต่อเนื่องไม่เท่านั้นยังสร้างความเสียหายเป็นจำนวณมหาศาลที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ เนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบันนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีความซับซ้อนมากขึ้น และสามารภแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว

รับติดตั้งระบบความปลอดภัย

เบื้องต้นสาเหตุที่เกิดการสูญเสียของระบบสารสนเทศองค์กรนี้นั้นมีหลายองค์ประกอบมารวมกันคือ

1.) ความผิดพลาดที่เกิดจากบุคคล (Human Error/Failure) เช่นอุบัติเหตุ เกิดความเข้าใจผิดของพนักงานบุคคลในองค์กรที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมี่ไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็ได้

สาเหตุและการแก้ไขเบื้องต้น : เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการอนุญาติสิทธิ์ของบุคคลากรในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ อาจจะเกิดความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจและจากการจงใจ การแก้ไขคือ มีมาตรการมาควบคุมมีโซลูชั่นการคัดกรองสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในแต่ละชั้น ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยกับบุคลากร รวมถึงมีการอบรมอย่างสม่ำเสมอ

2.) ภัยร้ายที่เกิดต่อทรัพย์สินทางปัญญา (Compromises to Intellectual Property) เกิดจากการละเมิดลิขสิทธ์ของการใช้งานซอฟแวร์ต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลเสียต่อการทำงานทั้งยังอาจจะเป็นช่องโหว่ที่มัลลแวร์และแฮกเกอร์สามารถเจาะเข้ามาได้

สาเหตุและการแก้ไขเบื้องต้น : การจะนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่าย และจะต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาให้ถูกต้องและชัดเจน หากไม่เช่นนั้นอาจจะถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามกฏหมายคุ้มครอง หรืออาจจะกลายเป็นช่องโหว่ที่ทำให้แฮกเกอร์และมัลแวร์ต่าง ๆ สามารถเจาะเข้ามาและสร้างความเสียหายได้ การแก้ไขคือ ติดตั้งระบบโซลูชั่นที่สามารถป้องกันข้อมูล และใช้สินทรัพย์ทางปัญญาอย่างถูกต้องไม่มีการละเมิดสิทธิ์

3.) การจารกรรม/การรุกล้ำ(Information Extortion) เกิดการ Blackmail เกิดขึ้นการนำสารสนเทศที่เป็นความลับขององค์กรไปเผยแพร่ จากคนในเองหรือคนนอกที่เจาะระบบเข้ามาขโมยข้อมูลไป

สาเหตุและการแก้ไขเบื้องต้น : ผู้จารกรรมจะใช้วิธีต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงซึ่งสารสนเทศที่จัดเก็บไว้ และรวบรวมข้อมูลนั้นไปเผยแพร่หรือทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือคู่แข่งอาจจะใช้วิธี Industrial Espionage ซึ่งการใช้เทคนิคนี้ถูกกฏหมายแต่มีความก้ำกึ่งความไม่ชอบธรรม เพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญหรือความลับทางการค้าของคู่แข่งเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ การแก้ไขคือ ทำการวางระบบควบคุมการจำกัดสิทธิ์และพิสูจน์ตัวตนข้องผู้ใช้ก่อนเข้าสู่ระบบทุกครั้งว่าเป็นบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้จริง

4.) การทำลาย/การทำให้เสียหาย (Sabotage or Vandalism) การโดนทำลายระบบหรือการทำลายสาระสนเทศ

สาเหตุและการแก้ไขเบื้องต้น : เป็นการก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์เว็บไซต์ ภาพลักษณ์ ธุรกิจ และทรัพย์สินทางองค์กรจากผู้ไม่หวังดี หรือแม้กระทั่งจากพนักงานขององค์กรเองการแก้ไขคือ ปกป้องข้อมูลด้วยโซลูชั่นจัดการมัลแวร์ ทำการวางระบบควบคุมการจำกัดสิทธิ์และพิสูจน์ตัวตนข้องผู้ใช้ก่อนเข้าสู่ระบบทุกครั้งว่าเป็นบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้จริง

5.) โดนโจมตีทางซอฟต์แวร์ (Software Attack) โดนโจมตีจาก ไวรัส, เวิร์ม, มาโคร, แรนซัมแวร์, DDos Attack

การแก้ไขเบื้องต้น : ติดตั้งระบบไฟร์วอลที่สามารถดักจับและปกป้องการโจมตีจากผู้ไม่หวังดีได้ เพื่อไม่ให้ระบบตกเป็นเป้าหมายการโจมตีทางไซเบอร์ที่ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ

6.) อุบัติเหตุ/ภัยธรรมชาติ (Force of Nature) นำท้วม, ไฟไฟม้, ไฟดับ

การแก้ไขเบื้องต้น : ติดตั้งระบบให้มีความเหมาะสมกับการรับมือภัยธรรมชาติ โดยการวางโครงสร้างเบื้องต้น และจัดตั้งวางแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติที่ประกอบไปด้วย

  • ข้อปฏิบัติในการพื้นฟูจากภัยพิบัติ
  • การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์คับขัน
  • การรับมือเบื้องต้นเหตุการที่ไม่คาดคิด

7.) ความล้าสมัยของเทคโนโลยี (Technological Obsolescence) การเสื่อมถอยของเทคโนโลยีกล่าวคืออุปกรณ์และซอฟแวร์บางตัวที่เก่าเกินไปอาจเป็นสาเหตุของช่องโหว่ที่อาจจะตามมาได้

สาเหตุและการแก้ไขเบื้องต้น : ระบบสารสนเทศที่ล้าสมัยจะส่งผลให้ระบบเกิดความเสี่ยงต่อการรักษาความมั่นคงของสารสนเทศเนื่องจากอาจจะถูกโจมตีได้ง่ายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า การแก้ไข หมั่นตรวจสอบอัพเดทอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ขององค์กรให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

ที่กล่าวมาขั้นต้นนี้เป็นปัญหาที่สามารถส่งผลเสียต่อการดำเนินงานขององค์การและธุรกิจอีกทั้งยังก่อให้เกิดความสี่ยงที่จะสูญเสียที่คุณอาจจะไม่อยากให้เกิดขึ้นกับส่วนองค์กรของคุณที่จะต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเพื่อที่จะให้สามารถกลับมาให้บริการได้อย่างเดิม ในส่วนของธุรกิจ อาจจะต้องสูญเสียโอกาสที่จะทำธุรกรรมต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ตโอกาสการเข้าถึงของลูกค้า การปิดการขาย โอกาสการสร้างรายได้และอีกหลาย ๆ โอกาสที่บริษัทอาจจะต้องเสียไป

หากคุุณกำลังประสบปัญหาด้านการจัดการข้อมูลขององค์กร หรือกำลัเจอการคุกคามจากมัลลแวร์หรือแฮกเกอร์ เรายินดีให้ความช่วยเหลือการรันตีความปลอดภัยจากวิศวกรไอทีที่มากประสบการณ์ ยินดีให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลาเราเป็นผู้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ตแวร์ ที่ลูกค้าให้การยอมรับและเลือกใช้บริการงาน IT Support ซอฟต์แวร์ ฮาร์ตแวร์รับดูแลคอมพิวเตอร์รายเดือนและรายปี วิเคราะห์อาการ เดินสายแลน ทำระบบแบ็คอัพ และติดตั้งโซลูชั่นต่าง ๆ อัพเดทโซลูชั่นใหม่ ๆ ให้ทุกองค์กรและธุรกิจเชื่อมต่อกันอย่างรวดเร็วและปลอดภัยวางระบบความปลอดภัยให้กับองค์กรของคุณก่อนที่ข้อมูลของคุณจะโดนโจรกรรมโดยแฮกเกอร์ ในปัจจุบันการโจมตีของแฮกเกอร์ได้ทวีความรุ่นแรงขึ้นและมาจากหลากหลายรูปแบบการอัพเดทโซลูชั่นด้านความปลอดภัยให้กับองค์กรให้ตลอดจึงจำเป็นมาก เพื่อที่จะทำให้บริษัทของคุณไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางไซเบอร์

“การแพร่ระบาดที่ก่อความสูญเสียอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราแน่ใจว่า หากไม่รีบป้องกันตั้งแต่วันนี้ ผู้สูญเสียรายต่อไปนั้น คือคุณ”


เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี ยินดีให้คำปรึกษา
บริการจัดชุดและติดตั้งอุปกรณ์ ทั่วประเทศ

บริการซ่อมบำรุง อัพเกรดและวางระบบโซลูชั่น อุปกรณ์ไอทีในองค์กรด้วยอุปกรณ์ที่มันสมัยและทีมวิศวกรที่มีความสามารถได้รับมาตรฐานสากลผู้ให้บริการแบบครบวงจรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อันดับต้น ๆ ของประเทศ

ติดต่อสอบถามขอรายละเอียดสินค้าที่ AAneotech.com
ศูนย์รวมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ และสินค้าไอที ที่ได้รับการคัดสรรมาเพื่อธุรกิจและองค์กรของคุณ ได้ที่ :

Email : Sale_admin@aaneotech.com
Line :  page.line.me/ibv6710w
Facebook : A&A Neo Technology
ดูสินค้าเพิ่มเติม : www.aaneotech.com
ขอใบเสนอราคา : www.aaneotech.com/contact
ติดต่อฝ่ายขาย : 053-227-500


 

45 Comments

 1. An intriguing discussion is worth comment. I do think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but typically folks dont discuss these issues. To the next! All the best!!

 2. The best live dealer casinos, crypto gambling in cheyenne wyoming – link poker idn bonus new member.

 3. Old mills slot machine, paradise casino games – free casino slot game online.

 4. Free no deposits slots, best poker chip trays – australian online gambling laws.

 5. Pokie machine laws australia, st mary’s casino night – casino brango free spins cyber monday.

 6. Hollywood casino online slots, recommended web site – dragon spin slot machine tips.

 7. Casino homestead fl, click through the next document – private virtual poker table.

 8. How far is hollywood casino from hershey park, source website – slots free chips.

 9. Casino usa, click to find out more – wild wolf casino game.

 10. No deposit casino 10 free, site web – st louis county casino opening date.

 11. Fulltilt poker academy, in the know – 3d casino objects.

 12. Free online slots play for fun, highly recommended online site – mohegan sun slot winners 2022.

 13. Casino in louisville ky, breaking news – 100sh flowerbed black jack.

 14. Получите Бонус до 3000 грн. Промокод – это определенная совокупность символов, используя которую вы получаете доступ к специальным предложениям. Промокоды для сайта 1xbet предоставляют доступ к различным бонусам. То есть, вы всего лишь вводите промокод в специальное окошко, и после этого букмекер предоставляет вам бонусные средства. Отметим, что бонусы не являются реальными финансами, которые вы можете вывести на банковскую карту и обналичить.
  промо код 1хбет

 15. Купить электробатарею – значит существенно сэкономить семейный бюджет, качественно обогреть дом или квартиру и при этом быть независимым от непредвиденных сбоев системы отопления. Основными показателями являются безопасность, надежность и простота использования.
  Электробатареи отопления

 16. Промокод 1хбет действует исключительно на первый депозит. Активация промокода 1xbet происходит при пополнении игрового счета от 100 руб. Что дает промокод 1хбет при регистрации? Каждому новому игроку БК 1xbet дарит до 130% на первый депозит при помощи промокода 1xbet. Максимальная сумма бонуса по промокоду 1хбет достигает 32500 рублей.
  промокод 1xbet

 17. Начинающие игроки могут воспользоваться промокодом при создании «учетки», указав бонусную последовательность в соответствующем поле. Это дает возможность получить дополнительный «приветственный» подарок. промокод 1иксбет

 18. News from the world of football
  We publish the most important news from the world of football. Where can I find the latest football news? All the latest and up-to-date football news is presented on the platform in the section of the same name. https://bettigmix.com/

 19. Промокод Бетвиннер 2022 для регистрации. При регистрации введите в соответствующее поле и бонус будет зачислен автоматически. С помощью этого кода клиенты Betwinner смогут увеличить свой приветственный бонус и получить больше вознаграждений.

  промокод betwinner

 20. Для привлечения клиентов букмекерские конторы сегодня активно используются специальные промокоды 1xbet. Именно благодаря им игроки получают различные бонусы и более широкие возможности в игровом процессе. Что же такое промокод 1xbet? Как он выглядит?
  1xbet промокод

 21. Промокод 1xstavka — отличное предложение от легальной букмекерской конторы, чтобы начать делать ставки на спорт. Примените нашу бонусную комбинацию при регистрации, чтобы получить повышенное вознаграждение на первый депозит до 25 000 рублей.
  промокоды для 1хставка

 22. 1xБет промокоды на сегодня являются популярным направлением в бонусной программе этой площадки. Они используются в качестве мощного инструмента для привлечения новых игроков и поощрения активности уже зарегистрированных участников.
  промокоды на 1хбет

 23. 1xБет промокоды на сегодня являются популярным направлением в бонусной программе этой площадки. Они используются в качестве мощного инструмента для привлечения новых игроков и поощрения активности уже зарегистрированных участников.
  промокоды 1xbet

 24. Официальный промокод 1xbet при регистрации только один, только с ним вы получите бонус 32 000 рублей, все остальные коды не действуют и не дают такой бонус.
  Действующий промокод 1xBet сегодня бесплатно! Как ввести промокод 1xBet при регистрации в 2022. Увеличение бонуса до 32000 по коду. промокод 1xbet

 25. При регистрации в 1хbet вы можете воспользоваться эксклюзивным промокодом и увеличить максимальную сумму бонуса за первый депозит до 32 000 рублей. промокод 1хbet

 26. Любая букмекерская контора стремится привлекать как можно больше новых игроков и поддерживать интерес постоянных клиентов. Для этого операторы беттинга используют различные акции с промокодами и без них, бонусы и вознаграждения за регистрацию.
  1хбет промокод

 27. Любители бонусов должны согласиться, что промокод Betwinner не является одной из основных причин для регистрации на сайте, но с ним гораздо приятнее начинать играть. Для тех, кто только думает о создании профиля, рекомендуем заранее ознакомиться с рядом проблем, которые потом не решить.
  промокод betwinner

 28. Betwinner промокод позволяет игрокам получать улучшенные бонусы при участии в акциях и промопредложениях букмекерской конторы. Привилегии распространяются не только на ставки на спорт, но и на казино, азартные игры. Рабочий промокод рассылается игрокам в личных сообщениях по указанным контактам.
  промокод betwinner

 29. Betwinner промокод позволяет игрокам получать улучшенные бонусы при участии в акциях и промопредложениях букмекерской конторы. Привилегии распространяются не только на ставки на спорт, но и на казино, азартные игры. Рабочий промокод рассылается игрокам в личных сообщениях по указанным контактам.
  промокод бетвиннер

 30. Официальный промокод 1хбет при регистрации только один, только по нему ты получишь бонус в 32 000 рублей, все остальные коды не действительные и не дают такой бонус.
  1хбет промокод

 31. Промокод 1xBet на Сегодня Бесплатно Бонус. Рабочий бесплатный промокод 1хBet 2022 на сегодня при регистрации 2022, только по нему ты получишь бонус в 32 500 рублей, все остальные коды не действительные и не дают такой бонус.
  промокод на 1 икс бет

 32. 1XBET has recently emerged as one of the leading online gambling brands and we are delighted to bring you our exclusive 1XBET promo code 1xBet Promo Code

 33. Действующий промокод Мелбет на ноябрь 2022 года. Акутальные на сегодня бонусы, рабочие фрибеты, другие акции и промокоды от БК Melbet при регистрации промокод на мелбет

 34. Получить в Melbet промокод сегодня можно на нашем сайте. Используй Melbet промокод при регистрации в 2022 и увеличивай сумму бонуса до 10 400 RUB. мелбет промокод

 35. Действующий промокод Мелбет на ноябрь 2022 года. Акутальные на сегодня бонусы, рабочие фрибеты, другие акции и промокоды от БК Melbet при регистрации. Используй Melbet промокод при регистрации в 2022 и увеличивай сумму бонуса до 10 400 RUB. melbet промокоды

 36. Рабочий промокод для Melbet на сегодня ? VIP бонус за регистрацию Используй Melbet промокод при регистрации в 2022 и увеличивай сумму бонуса до 10 400 RUB. промокод melbet

 37. В качестве приветственного бонуса для новичков компания Мелбет предлагает вознаграждение на сумму до 10 тысяч российских рублей. Однако благодаря нашему тесному сотрудничеству с БК, мы договорились на более весомое по размеру поощрение — 100% бонус до 19 500 рублей. промокод mel bet

 38. Самое главное поощрение – это промокод Мелбет, увеличивающий первый депозит. Изначально бонус составляет 100% от суммы пополнения и не может превышать 15 000 рублей. Но если использовать специальный промокод Melbet 19500 рублей, то размер бонуса повышается до 130%. Минимальная сумма депозита составляет 100 рублей. промокод mel bet

 39. Актуальный список всех промокодов Мелбет. Чтобы получить бонус просто перейдите по ссылке на сайте увеличивающий первый депозит. Изначально бонус составляет 100% от суммы пополнения и не может превышать 15 000 рублей. Но если использовать специальный промокод Melbet 19500 рублей, то размер бонуса повышается до 130%. Минимальная сумма депозита составляет 100 рублей. промокод для мелбет

 40. Актуальный список всех промокодов Мелбет. Чтобы получить бонус просто перейдите по ссылке на сайте Но если использовать специальный промокод Melbet 19500 рублей, то размер бонуса повышается до 130%. Минимальная сумма депозита составляет 100 рублей. промокод mel bet

 41. Актуальный список всех промокодов. Чтобы получить бонус просто перейдите по ссылке на сайте luxorysopusa.space

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *